Bilda förening som ung

Funderar du på att bilda en förening? Det är en del att tänka på, men inte alls speciellt svårt eller krångligt.

Att ha en förening bidrar till många fördelar. Exempelvis kan en förening söka bidrag och skatteavdrag, och i vissa fall få rabatt för att hyra en lokal.

Medlemmarna i föreningen ska arbeta med ett gemensamt intresse och mot samma mål. Föreningen har stadgar (regler), budget och en styrelse. I föreningen är det inte en person som bestämmer, utan medlemmarna utser en styrelse där flera personer är med och bestämmer tillsammans.

Gör så här för att bilda förening

  • Samla ett antal personer med gemensamt intresse. Det räcker med tre personer för att bilda en ideell förening, men i praktiken behövs det fler för att få fart på den.
  • Besluta om föreningens verksamhet och skriv förslag till stadgar. 
  • Håll ett möte där ni bildar föreningen, ett så kallat konstituerande möte.

Skriv ett protokoll som innehåller beslut om:

  1. att bilda föreningen.
  2. anta förslag om stadgar (med föreningens namn, syfte med mera).
  3. utse styrelsens medlemmar – ordförande, sekreterare och kassör.
  4. medlemsavgift.
  5. namnunderskrifter från ordföranden, sekreterare och justerare.

Direkt efter mötet samlas den valda styrelsen till ett så kallat konsituterande styrelsemöte. I och med detta är föreningens arbete igång.

Sök pengar som bidrag

När du har bildat en förening kan du söka bidrag från Kungsbacka kommun. För att få bidrag ska föreningen vara registrerad och godkänd som bidragsberättigad av nämnden för Kultur & Fritid. Kontakta gärna Föreningsservice så får du veta mer.

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
klockan 8.30-12
Onsdag
klockan 13.30-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka