Hälsoaktiviteter för unga

Kommunens hälsopedagoger och ungdomskonsulenter arbetar med hälsofrämjande insatser för barn, ungdomar och familjer.

Hälsa kan vara allt från fysisk aktivitet, kost och matlagning, socialt umgänge eller något som får dig att må bra på din fritid.

Hälsofrämjande projekt, grupper och aktiviteter 

Du som ung kan själv starta ett projekt eller en intressegrupp som skapar aktiviteter som bidrar till bättre hälsa. Det kan till exempel vara ett hälsolan, vandring eller matlagning. Målet ska vara att aktiviteten bidrar till att den som deltar kan må bättre eller mår bra av att vara med. Vi kan hjälpa och stötta dig med att planera, söka pengar och annat som behövs. 

Vill du veta mer eller starta igång ett projekt eller en intressegrupp? Kontakta oss! Du hittar kontaktuppgifter längst ner på den här sidan.

Olika verksamheter inom hälsa

Idag har vi flera olika verksamheter i Kungsbacka kommun som vänder sig till unga i olika åldrar:

En Frisk Generation

En Frisk Generation är ett koncept baserat på forskning och som finns på flera skolor i Kungsbacka. Vi vänder oss till familjer som har barn i årskurs 2 med aktiviteter på eftermiddagar, kvällar och helger varje vecka. Aktiviteterna leds av någon av oss hälsopedagoger som arrangerar en timmes fysisk aktivitet i skolans idrottshall, och efter det lagar och äter vi tillsammans en hälsosam middag ihop i skolans matsal. Helgaktiviteten varierar och kan vara simning, skridskoåkning eller annat. En familj kan vara med under ett år och det är kostnadsfritt för alla i familjen att delta. Mer information om konceptet En Frisk Generation.

Om du har frågor, kontakta gärna:
eva.bjalkander@kungsbacka.se eller jenny.sjostrom@kungsbacka.se

Idrott hela livet

Vissa fredagar under året har vi öppet Varlaskolans idrottshall för alla kommunens barn och unga och deras familjer. Tillfällena är på fredagseftermiddagar och leds av våra lokala idrottsföreningar där du kan prova på deras idrott. Under dessa tillfällen finns alltid en hälsopedagog eller ungdomskonsulent med för att fånga upp de ungas intresse för hälsa och träning. Mer information, datum och aktiviteter för Idrott hela livet.

Aktivitetsgruppen

Aktivitetsgruppen vänder sig till barn och unga med psykisk ohälsa där vi samarbetar med skolornas elevhälsoteam och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Vi hälsopedagoger träffar de unga och lyssnar på vad de har för intressen och försöker hitta meningsfulla aktiviteter och sociala sammanhang för deras fritid. Varje vecka erbjuder vi flera aktiviteter som unga är välkomna till och som gör att de får en bättre självkänsla, ökad skolnärvaro och en bättre hälsa.

Om du har frågor, kontakta gärna:
eleonor.abaji@kungsbacka.se

Friskvårdsgruppen

Friskvårdsgruppen är ett samarbete med Region Halland där vi arbetar med barn med övervikt i åldrarna 5–18 år. Här arbetar vi hälsopedagoger med att leda aktiviteter, coacha och motivera barnen för att stärka deras självkänsla och öka deras rörelseglädje. Vår filosofi är att barn behöver få ha kul, ingå i en gemenskap och vara delaktiga. Vi vill peppa barnen, men även de vuxna som finns i barnens närhet.

Om du har frågor, kontakta gärna:
eleonor.abaji@kungsbacka.se

Dans för hälsa

Dans för hälsa är ett projekt i samarbete med elevhälsan och syftar till att främja hälsan för unga i åldern 13–17 år. Dansgruppen riktar sig till ungdomar som ofta känner stress eller oro, har magont, huvudvärk eller sömnbesvär, är nedstämda eller har bristande självkänsla. Konceptet finns i flera kommuner i Sverige och är baserat på uppmärksammad forskning som visar vilka goda effekter som dans har för den psykiska hälsan och välmåendet. Mer information om Dans för hälsa. 

Tips, stöd och vägledning 

Vill du veta mer om någon av våra verksamheter? Kontakta oss! Du hittar kontaktuppgifter längst ner på den här sidan.