Lovaktiviteter

Kommunen, föreningar och andra arrangerar flera roliga aktiviteter på loven. i evenemangskalendern och i appen Ung i Kungsbacka kan du se vad du kan göra på lovet.

Tipsa om lovaktiviteter

Vill du tipsa eller själv lägga in en lovaktivitet som du som förening eller organisation arrangerar? Tipsa om lovaktiviteter här.