Senior i Kungsbacka

Senior i Kungsbacka har digitala träffpunkter via den digitala plattformen Teams måndag-fredag klockan 13.30-15.

Välkommen till våra digitala träffpunkter!

Du är med på våra digitala träffpunkter via den digitala plattformen Teams.

Du får träffa andra seniorer, aktivera dig med fysiska aktiviteter, spela quiz och mycket mer!  

Mer information om träffpunkter och olika evenemang för seniorer.