Drogpolicy

Denna policy gäller för kommunala och fristående grundskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolan i Kungsbacka kommun.

Kommunen har tillsammans med Ung Öppenvård tagit fram en gemensam drogpolicy som gäller för samtliga skolor i kommunen. Målsättningen, som varit vägledande för policyn, är att skolan ska vara en drogfri arbetsplats.

Ur Kungsbackas vision

Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans oavsett om det sker i skolor, i hem, på arbetsplatser eller på gator och torg. Missbruk försöker vi stävja tidigt och ge en hjälpande hand om det trots allt går snett.

Vilka droger menar vi?

Med droger avses alkohol, narkotika, icke medicinsk användning av läkemedel eller andra preparat som påverkar centrala nervsystemet.