Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller skada genom ett olycksfall.

Försäkringens omfattning 

Nedan grupper inom Förskola & Grundskolas och Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhetsområde är försäkrade under heltid, dygnet runt.

  • Elever i kommunens grundskola samt förskoleklass
  • Elever i kommunens gymnasieskola
  • Elever skrivna i Kungsbacka kommun men som går i annan kommuns skolor
  • Barn i kommunens förskolor eller pedagogisk omsorg 

För deltagare i kommunal vuxenutbildning gäller försäkringen endast under verksamhetstid.

Försäkringen har ingen självrisk.

Längs ned på sidan hittar du försäkringsbesked med fullständig information om omfattning.

Anmäl skada till försäkringsbolaget Protector

Kommunen har avtal med försäkringsbolaget Protector försäkring. skadeanmälan sker via deras hemsida:

www.protectorforsakring.se

tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall

vid frågor kan du ringa eller mejla:
skador@protectorforsakring.se
08-410 637 00.

Försäkringsbeskedet hittar du under Dokument längre ner på sidan. 

Skador före 1 januari 2021

Under rubriken Dokument finns försäkringsbesked för tidigare år.

Skador som skett 2010-01-01 - 2012-12-31 anmäler du till försäkringsbolaget ERV via länken nedan.

Dokument