E-tjänst och blanketter för förskola och pedagogisk omsorg

Lämna din ansökan tidigast sex månader innan du behöver platsen. I rutan till höger hittar du länkar till vår e-tjänst och blanketter.

Ansök om plats

När du har en e-legitimation kan du använda e-tjänsten för att:

  • ansöka om plats
  • svara på platserbjudande
  • lämna eller ändra schema
  • lämna eller ändra din inkomst
  • ändra kontaktuppgifter, lämna din e-postadress
  • säga upp platsen

Har du inte en e-legitimation kan du endast använda e-tjänsten för att ansöka om plats. Mer information om e-legitimation finner du lite längre ner.

Ange tre alternativ

Vid ansökan kan du ange tre olika alternativ. Vi strävar efter att erbjuda dig plats enligt ditt önskemål men i vissa geografiska områden kan det ibland vara brist på platser i förskola eller hos dagbarnvårdare. 

Nytt IT-system 

Under våren 2018 bytte kommunen it-system vilket innebär att du som är vårdnadshavare behövde lägga in ditt barns schema på nytt. 

Mer information om övergången och vad du som vårdnadshavare behöver göra

Manual för att lägga in schema i den nya e-tjänsten

Att säga upp platsen

Uppsägningstiden för en plats i kommunal verksamhet är 30 kalenderdagar, avgift betalas under uppsägningstiden. Du kan göra din uppsägning i e-tjänsten eller skriftligt på blankett. Framtida placeringar går inte att säga upp i e-tjänsten, skicka istället in blanketten eller mejla till barnomsorg.support@kungsbacka.se. Om du byter inom kommunal verksamhet behöver du inte säga upp platsen.

E-legitimation

E-legitimationen bekräftar för oss att du är rätt person när vi hanterar dina ärenden, och den innebär att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt. En e-legitimation får du gratis genom din bank eller Telia. Information om hur du skaffar en e-legitimation hittar du via länken nedan.

Information om e-legitimation

Ansökan om plats i fristående verksamhet

Om du vill ansöka om plats vid fristående verksamhet, förskola eller enskild dagbarnvårdare, kontaktar du dem direkt. Mer information hittar du via länken nedan.

Fristående och enskild verksamhet