Sommaröppet inom förskola och fritidshem

Under sommaren, vecka 28-31 har vi öppet på utvalda förskolor och fritidshem i olika delar av kommunen.

För att kunna planera så bra som möjligt vill vi gärna att du lämnar besked om behovet för ditt barn behov under denna period, det vill säga om barnet behöver förskola eller fritids under alla eller någon av dessa veckor. 

Information kommer via förskolan eller skolan

Via förskolan eller fritidshemmet får du en blankett som du använder för att anmäla. Om du inte anmäler behov räknar vi med att barnet inte kommer, men blir dina planer ändrade kan du naturligtvis kontakta oss.

Vilka enheter som är sommaröppna bestäms utifrån hur behovet ser ut i kommunens geografiska områden. Många barn är lediga men det finns naturligtvis också de som behöver förskola och fritdshem eftersom vårdnadshavare arbetar och för dem samordnar vi den särskilda sommaröppna verksamheten.

Mer information och kontakt

Har du frågor om förskolan eller fritidshem under vecka 28-31 kontakta din förskola eller fritidshem.