Årlig inkomstkontroll

Kungsbacka kommun använder inkomstuppgifter från Skatteverket för att se om vårdnadshavare betalat rätt avgift för barnomsorgen. Varje år gör vi ett slumpmässigt urval där vi jämför Skatteverkets uppgifter med de inkomstuppgifter vårdnadshavare lämnat till kommunen.

Hushållets sammanlagda inkomst avgör avgiften

Du som vårdnadshavare ansvarar för att lämna rätt inkomstuppgift till kommunen. Vi baserar din avgift på den inkomst du uppger. Du ska alltid anmäla ditt hushålls sammanlagda bruttoinkomst. I ett hushåll ingår alla som är folkbokförda på samma adress: ensamstående, familjehemsföräldrar, gifta par och sammanboende med eller utan gemensamma barn.

Extra faktura i juli om du betalat för låg avgift

Om vi vid kontrollen ser att din avgift under tidigare år varit för liten får du en extra faktura i juli.

Har du uppgett för hög inkomst, kontakta barnomsorg.support@kungsbacka.se, för justering.

I länkarna nedan hittar du information om hur avgiften beräknas och vilken inkomst du ska ange när du har plats i barnomsorg.

Avgifter

Frågor och svar om barnomsorg

Ändra inkomst via vår e-tjänst

Om du har en e-legitimation är det enkelt att använda vår e-tjänst när du ska lämna eller ändra uppgifter om inkomst. Du kan också lämna inkomstuppgifter via blankett.

E-tjänst och blanketter för barnomsorg