Öppettider för barnomsorg

Enligt skollagen ska plats i förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier. Våra förskolor, fritidshem och dagbarnvårdare har öppettider som är anpassade till normalarbetstid.

Barnomsorg på kvällar och helger

Möjlighet till barnomsorg på kvällar och helger finns på Signeshus förskola i centrala Kungsbacka

Mer information om omsorg på kvällar och helger

Begränsat öppethållande vid planering

Fyra dagar per år kan våra enheter ha gemensam planering och kompetensutveckling för personalen på förskolan, dagbarnvårdaren eller fritidshemmet. Detta innebär begränsat öppethållande. Du som behöver omsorg ska anmäla detta och vi erbjuder då ett alternativ, vanligtvis omsorg på annan förskola eller fritidshem. Du får information om vilka datum som gäller senast i början av varje termin.

Sommaröppet

Under vecka 28-31 anpassar vi vår verksamhet till efterfrågan. För de barn som behöver barnomsorg under denna period är vissa enheter öppna.

Vi är tacksamma för om du som förälder så snart det är möjligt meddelar oss vilka veckor ditt barn behöver barnomsorg så att vi kan göra en planering som motsvarar det behov som finns. 

Sommaröppet inom förskola och fritidshem