Dagbarnvårdare

Hos en dagbarnvårdare får barn i åldern 1-12 år barnomsorg i hemmiljö. Verksamheten utgår från vardagens aktiviteter och barnen vistas i en mindre grupp

I Kungsbacka finns både kommunala dagbarnvårdare och dagbarnvårdare som är egenföretagare. 

Kommunala dagbarnvårdare

I Kungsbacka kommun har vi för närvarande kommunala dagbarnvårdare i Åsa och Fjärås. Kommunens dagbarnvårdare träffas ofta, till exempel i öppna förskolans lokaler, för att ta till vara både den stora och den lilla gruppens fördelar.

Vikariesystem för dagbarnvårdare

En dagbarnvårdare arbetar som mest 40 timmar i veckan. För att täcka vårdnadshavares behov av omsorg får barnet omsorg hos en vikariedagbarnvårdare eller på en, i förväg, bestämd förskoleavdelning eller fritidshem när ordinarie dagbarnvårdare är ledig. Mer information om hur det fungerar lämnas i samband med erbjudande om plats.

Vårdnadshavare ansvarar för att hämta och lämna barnet hos dagbarnvårdaren

Ansöka om plats

Du ansöker om plats hos de kommunala dagbarnvårdarna på samma sätt som till kommunala förskolor. Vår ambition är att kunna erbjuda plats så nära barnets hem som möjligt. Om du bara söker plats hos dagbarnvårdare är det dock inte alltid säkert att kan vi kan garantera dig en plats inom fyra månader. För att säkra ditt omsorgsbehov vill vi därför att du även söker plats på förskola som ett alternativ. Har du frågor om ansökan är du välkommen att kontakta oss.

Fristående verksamhet

I Kungsbacka finns även dagbarnvårdare som fristående verksamhet. Vill du veta mer om deras verksamhet eller ansöka om plats där vänder du dig direkt  till respektive dagbarnvårdare. Kontaktuppgifter finner du via länken nedan.

Vägledande styrdokument för dagbarnvårdare

Dagbarnvårdare är en form av det som i skollagen kallas pedagogisk omsorg.Vägledande för arbetet är bland annat Skolverkets allmänna råd och förskolans läroplan, kapitlet Normer och värden.