Frågor och svar om dagbarnvårdare

Här hittar du vanliga frågor och svar om barnomsorg hos en dagbarnvårdare. Längst ner på sidan hittar du även fler dokument och länkar med information om barnomsorg. Välkommen att kontakta oss om du inte hittar svaret på din fråga!

Vad gör en dagbarnvårdare?

En dagbarnvårdare tar emot barn i sitt hem och arbetar med en barngrupp i blandade åldrar. Hemmets miljö, dagbarnvårdarens personlighet, intressen och familjesituation formar verksamheten som bygger på vardagspedagogik där barnen deltar exempelvis med matlagningen.

En dagbarnvårdare bör ha utbildning med inriktning mot barn eller erfarenhet att arbeta med barn i de åldrar de gäller. 

I Kungsbacka finns det både dagbarnvårdare som är anställda av kommunen och dagbarnvårdare som är fristående. Via länken hittar du mer information om vad som gäller för fristående verksamhet

Fristående verksamhet

Vad är ett familjedaghem?

I skollagen och annan lagstiftning har begreppet familjedaghem ersatts med uttrycket pedagogisk omsorg. I dagligt tal brukar verksamheten kallas dagbarnvårdare eller dagmamma. 

Hur kontrolleras dagbarnvårdarnas verksamhet?

Kommunen besöker och utför regelbunden tillsyn i dagbarnvårdarens hem.

Vid vilken ålder kan barnet gå hos en dagbarnvårdare?

I Kungsbacka erbjuder vi pedagogiska omsorg från ett år till och med vårterminen det år barnet fyller 13.

Vad händer om dagbarnvårdaren behöver vara ledig eller blir sjuk? 

Barnen är hos sin vikarierande dagbarnvårdare eller på en förskola som de är hos då dagbarnvårdaren har inarbetad dag, eller är sjuk.

Vilka öppettider kan dagbarnvårdaren erbjuda?

Tid kan vanligen erbjudas mellan klockan 6–18.30. Det är barnens omsorgsbehov som anger och eller styr dagbarnvårdarens arbetstider. Vid annat omsorgsbehov görs en separat ansökan om omsorg på obekväm arbetstid via e-tjänsten. 

Tjänster och blanketter

Hur ansöker jag till en plats hos en av kommunens dagbarnvårdare? 

Via e-tjänst på Kungsbacka kommuns hemsida.

Tjänster och blanketter

Får jag besöka dagbarnvårdarna innan så att jag vet vilken jag ska välja? 

Du är alltid välkommen på besök. De kommunala dagbarnvårdarna i samma närområde träffas regelbundet med barngrupperna utomhus eller i en lokal för organiserad gruppverksamhet. Det kan vara ett bra tillfälle att träffa dem och få en uppfattning om verksamheten. Det går även bra att besöka dagbarnvårdarna i deras hem. Dagbarnvårdarna anordnar också öppet hus någon gång per läsår som annonseras på kommuns hemsida. Kontakta oss för att avtala tid. 

Kontaktuppgifter till alla förskolor och dagbarnvårdare i Kungsbacka kommun

Vad kostar det att gå hos en dagbarnvårdare?

Kommunen har maxtaxa. Avgift tas ut enligt barnomsorgstaxan.

Avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Är barnet försäkrat hos dagbarnvårdaren? 

Alla barn som är inskrivna i kommunens verksamheter är försäkrade enligt en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Har dagbarnvårdaren leksaker och blöjor till mitt barn? 

Dagbarnvårdarna har leksaker för både inomhus- och utomhusaktiviteter, västar och barnvagnar för promenader och utflykter, böcker, spel och annat relevant material, till exempel för skapande verksamhet.  Blöjor får du själv lämna till dagbarnvårdaren

Har syskon förtur? 

Vi har ingen syskonförtur men försöker i möjligaste mån placera syskon tillsammans. Det innebär att yngre syskon kan placeras i pedagogisk omsorg förutsatt att övriga barn med tidigare anmälningsdatum fått platserbjudande.

Hur säger jag upp en plats hos en dagbarnvårdare? 

Kommunal verksamhet har 30 kalenderdagars uppsägningstid. Uppsägningen kan göras via vår e-tjänst, blankett eller genom mejl till info@kungsbacka.se. Avgiften tas ut under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. 

Tjänster och blanketter

Kontakta gärna

Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se