Kanaler för kommunikation och dialog

Unikum

Arbetet med den individuella utvecklingsplanen, IUP, innebär kommunikation mellan elever, lärare och föräldrar kring lärande och utveckling.

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. För de elever som inte får betyg ska läraren en gång per läsår ta fram en skriftlig IUP.  I planen sammanfattas vad som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Elevernas skriftliga omdömen ingår i IUP.

Skolorna i Kungsbacka kommun har valt att hantera elevernas individuella utvecklingsplanerna i systemet Unikum.

Unikum kan även användas som kanal för digitala veckobrev till vårdnadshavare.

E-tjänst för att lämna e-postadress och ändra kontaktuppgifter

När du lämnar din e-postadress via vår e-tjänst kan du få information till din mejlkorg istället för via pappersutskick. Du får också information från Unikum direkt till din mejlkorg och behöver inte logga in för att se uppdateringar. Genom att du lämnat in adressen eller ändra via e-tjänsten behöver du inte tänka på att uppdatera den i Unikum, det sker automatiskt.

Du behöver en e-legitimation för att kunna ändra eller lämna din e-postadress. Den får du gratis  genom din bank eller Telia. Information om hur du skaffar en e-legitimation hittar du via länken nedan.

Information om e-legitimation

Du hittar en länk till e-tjänsten uppe till höger på denna sida 

Fronter

Systemet Fronter används för kommunikation i samband med undervisningen. Där kan läraren till exempel  lägga ut digitalt undervisningsmaterial för lektioner, planering samt meddelanden till alla elever.

Eleverna kan lämna in arbeten och spara sina egna arbeten. Fronter kan även användas för att kommunicera med föräldrar om vad som händer i förskolan och skolan.

Hemsidor och sociala medier

På skolornas och förskolornas hemsidor finns information om verksamheten och kontaktuppgifter. Enskilda skolor, klasser och förskoleavdelningar använder sig ibland också av bloggar eller andra sociala medier, t ex Facebook för att kommunicera med föräldrar och elever. 

Kontakta gärna

Har du frågor kontakta i första hand din förskolechef eller rektor. Kontaktuppgifter finns på enhetens hemsida

Alla förskolor

Alla grundskolor

eller

Förvaltningen för Förskola & Grundskola:
Kerstin Fredberg, kommunikatör
kerstin.fredberg@kungsbacka.se
0300-83 41 46