Kanaler för kommunikation och dialog

Pedagogiskt IT-stöd

I förskolan, grundskolan och gymnasiet använder vi systemet Vklass som pedagogiskt IT-stöd. Det innehåller bland annat verktyg för att följa upp barn och elevers lärande, dokumentation, samt frånvaroanmälan. Vklass finns även som app.

I systemet kan vårdnadshavare följa sitt barns kunskapsutveckling och ta del av information från förskolan och skolan. Frånvaroanmälan görs också i Vklass. Det finns även samarbetsytor för både pedagoger och elever.

E-tjänst för kontaktuppgifter

När du lämnar din e-postadress via vår e-tjänst  behöver du inte tänka på att uppdatera den i Vklass, det sker automatiskt. Du behöver en e-legitimation för att kunna ändra eller lämna din e-postadress. 

Läs mer om Vklass

Våra e-tjänster och blanketter