Fritidshem och omsorg för skolbarn

Fritidshemmet stödjer elevers utveckling och lärande och är en plats för yngre skolbarn att vara på före och efter skoltid medan du arbetar eller studerar. 

Pedagogisk omsorg hos till exempel en dagbarnvårdare, är ett alternativ till fritidshem före och efter skoltid. Dagbarnvårdaren tar i det egna hemmet emot barn i olika åldrar

Mer information om dagbarnvårdare

Regler för att få plats

Ditt barn kan gå på fritids eller få omsorg hos en dagbarnvårdare från  förskoleklass till och med vårterminen det år hen fyller 13 år.

För att få plats på ett fritidshem eller för att få skolbarnsomsorg hos en dagbarnvårdare, ska vårdnadshavare

  • arbeta eller studera
  • vara bosatta eller stadigvarande vistas i kommunen.

Barn som har ett eget behov av skolbarnsomsorg kan också få plats på fritidshem.

Ansökan om plats 

Du ansöker om fritidshemsplats på vår blankett för val eller byte av skola. Du hittar blanketten via länken

Val och byte av skola samt fritidshem

Om du vill ansöka om skolbarnsomsorg hos dagbarnvårdare använder du vår blankett eller e-tjänst för barnomsorg. Du hittar dem via länken

E-tjänst och blanketter för barnomsorg 

Lämna schema och säg upp plats

För att lämna eller ändra schema använder du vår e-tjänst för barnomsorg eller schemablanketten.

Uppsägning ska göras skriftligt, via vår blankett eller via e-tjänsten. Uppsägningstiden är 30 dagar och du betalar avgift under uppsägningstiden. Du hittar e-tjänsten och blanketter för schema via länken.

E-tjänst och blanketter för barnomsorg

Lovomsorg

Om du normalt inte behöver fritidshemsplats men har ett behov under de perioder då det är skollov eller övriga lektionsfria dagar kan du ansöka om en tillfällig fritidshemplats. För att få plats måste du uppfylla kraven ovan samt lämna din ansökan i förväg. 

Ansök om lovomsorg läsår 2021-2022

Mer information om våra fritidshem

I dokumenten nedan hittar du mer information om fritidshem. Information om skolornas fritidshem finns på  skolans egna hemsida.