Modersmålsstöd i förskola och förskoleklass

Barn och elever i förskola och förskoleklass kan erbjudas förstärkt modersmålsstöd, om de har ett annat modersmål än svenska hemma. Förstärkt modersmålsstöd innebär att en modersmålslärare deltar i den dagliga verksamheten.

Ansökan och kontakt

Det är förskolechefen eller rektorn för förskoleklassen som ansöker om modersmålsstöd. Skolan ansöker i samråd med vårdnadshavare.

Kontakta i första hand dem för frågor som rör modersmålsstödet.

Alla förskolor och dagbarnvårdare i Kungsbacka kommun

De kan få modersmålsstöd

Ett förskolebarn kan erbjudas förstärkt modersmålsstöd om:

  • Vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • Barnet använder språket dagligen i hemmet.
  • Barnet är adopterat, även om modersmålet inte talas i hemmet. Dock krävs grundläggande kunskaper i modersmålet.
  • Barnet talar något av de språkliga minoritetsspråken (samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib).
  • Minst fem barn inom kommunen önskar modersmålsstöd
  • Lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Mer information om modersmål

På Skolverkets hemsida finns mer information om modersmål. Du hittar sidan via länken nedan.

Enhet Flerspråkigt lärande inom Förskola & Grundskola organiserar arbetet med modersmålsstöd- och undervisning, studiehandledning och introduktionsteamet för nyanlända.

Film om modersmålsstöd

Se filmen om hur Snickargårdens förskola i Kungsbacka kommun arbetar med förstärkt modersmålsstöd. Du kan välja undertexter genom att föra muspekaren över videoklippet och sedan klicka på fyrkanten som dyker upp till höger nere i rutan.

 

Kontakta gärna