Modersmålsstöd i förskola och förskoleklass

Barn och elever i förskola och förskoleklass kan erbjudas förstärkt modersmålsstöd, om de har ett annat modersmål än svenska hemma. Förstärkt modersmålsstöd innebär att en modersmålslärare deltar i den dagliga verksamheten.

Ansökan och kontakt

Det är förskolechefen eller rektorn för förskoleklassen som ansöker om modersmålsstöd. Skolan ansöker i samråd med vårdnadshavare.

Kontakta i första hand dem för frågor som rör modersmålsstödet.

Alla förskolor och dagbarnvårdare i Kungsbacka kommun

De kan få modersmålsstöd

Ett förskolebarn kan erbjudas förstärkt modersmålsstöd om:

  • Vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • Barnet använder språket dagligen i hemmet.
  • Barnet är adopterat, även om modersmålet inte talas i hemmet. Dock krävs grundläggande kunskaper i modersmålet.
  • Barnet talar något av de språkliga minoritetsspråken (samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib).
  • Minst fem barn inom kommunen önskar modersmålsstöd
  • Lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Introduktionsteam stödjer förskolor och skolor

Förskola & Grundskola har ett introduktionsteam som stödjer förskolor och grundskolor  när nyanlända barn och elever tas emot. 

Du kan läsa mer om introduktionsteamet via länken nedan.

Mer information om modersmål

På Skolverkets hemsida finns mer information om modersmål. Du hittar sidan via länken nedan.

Enhet Flerspråkigt lärande inom Förskola & Grundskola organiserar arbetet med modersmålsstöd- och undervisning, studiehandledning och introduktionsteamet för nyanlända.

Film om modersmålsstöd

Se filmen om hur Snickargårdens förskola i Kungsbacka kommun arbetar med förstärkt modersmålsstöd. Du kan välja undertexter genom att föra muspekaren över videoklippet och sedan klicka på fyrkanten som dyker upp till höger nere i rutan.

 

Kontakta gärna