Modersmålsstöd i förskola och förskoleklass

Barn och elever i förskola och förskoleklass kan erbjudas förstärkt modersmålsstöd på förskolan om de har ett annat modersmål än svenska hemma. Förstärkt modersmålsstöd innebär att en modersmålslärare deltar i den dagliga verksamheten.

Ansökan och kontakt

Det är rektorn för förskolan och förskoleklassen som ansöker om modersmålsstöd. Skolan ansöker i samråd med vårdnadshavare.

Kontakta i första hand dem för frågor som rör modersmålsstödet.

De kan få modersmålsstöd

Ett förskolebarn kan erbjudas förstärkt modersmålsstöd om:

  • Vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • Barnet använder språket dagligen i hemmet.
  • Barnet är adopterat, även om modersmålet inte talas i hemmet.
  • Barnet talar något av de språkliga minoritetsspråken (samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib).
  • Lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Mer information om modersmål

På Skolverkets hemsida finns mer information om modersmål.

Enhet Flerspråkigt lärande inom Förskola & Grundskola organiserar arbetet med modersmålsstöd- och undervisning och studiehandledning.

Kontaktuppgifter enhetschefer Enhet Flerspråkigt lärande

Film om modersmålsstöd

Se filmen om hur Snickargårdens förskola i Kungsbacka kommun arbetar med förstärkt modersmålsstöd. Du kan välja undertexter genom att föra muspekaren över videoklippet och sedan klicka på fyrkanten som dyker upp till höger nere i rutan.