Välkommen till öppna förskolan!

I dagsläget råder personalbrist på kommunens förskolor och öppna förskolans pedagoger behövs för att täcka bemanningen. Därför stängs alla öppna förskolorna från och med onsdag den 18 mars till och med måndag den 13 april. Löpande info finns på kommunens hemsida. Vi hoppas på er förståelse.

 

Öppna förskolan vänder sig till barn i åldern 0-6 år i sällskap av en vuxen. På öppna förskolan får du stöd i föräldrarollen, träffar andra vuxna och ditt barn får leka med andra barn.

Öppna förskolan erbjuder en pedagogisk gruppverksamhet som utgår från förskolans läroplan och Skolverkets Allmänna råd för öppen förskola.

Det kostar inget att komma till öppna förskolan och du behöver inte anmäla dig.

Centralt i Kungsbacka finns Hålabäcks öppna förskola som är året-runt-öppen. Övriga öppna förskolor är öppna under skolterminerna och finns i flera områden runt om i kommunen.

Via länkarna nedan hittar du öppettider, adresser och mer information om kommunens öppna förskolor.

Läs mer:

Öppna förskolan – en samlingspunkt för barn och vuxna