Välkommen till öppna förskolan i Förlanda!

Öppna förskolan i Förlanda har sin verksamhet i Hälleviks samlingslokal.

Aktuellt inför uppstart 2020

Nu har vi öppnat med uteverksamhet. Ingen fikaförsäljning kommer erbjudas så vänligen ta med egen matsäck och gärna filt/sittunderlägg. Vi behöver hjälpas åt att hålla lite extra fysiskt avstånd till varandra, vara noga med handhygienen och stanna hemma om vi är sjuka. 

Utflykt till Äskhultsby fredag 25 september klockan 09.30-12.00, vi träffas där. Sångstund 10.30. Medtag gärna egen matsäck.

Välkomna!

Öppettider

Fredagar 09.00-13.00

Vår verksamhet

Öppna förskolan erbjuder en verksamhet med många olika aktiviteter där barn och vuxna deltar tillsammans. Alla barn i åldern 0-6 år är välkomna i vuxnas sällskap.Vi leker, läser böcker, erbjuder skapande verksamhet och sångstund klockan 10.30. Fika finns till självkostnadspris och man kan också ta med sig egen mat. Ingen anmälan behövs och verksamheten är gratis. 

Kontakta gärna

Öppna förskolan i Förlanda
Hälleviks samlingslokal Förlanda
0300-83 56 81

Enhetschef Ulrika Lundén
0300-83 45 44
ulrika.lunden@kungsbacka.se