Välkommen till öppna förskolan i Förlanda!

Öppna förskolan i Förlanda har sin verksamhet i Hälleviks samlingslokal.

Aktuellt hösten 2020

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 är all verksamhet på öppna förskolan stängd tillsvidare. 

 

 

Öppettider

Fredagar 09.00-13.00

Vår verksamhet

Öppna förskolan erbjuder en verksamhet med många olika aktiviteter där barn och vuxna deltar tillsammans. Alla barn i åldern 0-6 år är välkomna i vuxnas sällskap.Vi leker, läser böcker, erbjuder skapande verksamhet och sångstund klockan 10.30. Fika finns till självkostnadspris och man kan också ta med sig egen mat. Ingen anmälan behövs och verksamheten är gratis. 

Kontakta gärna

Öppna förskolan i Förlanda
Hälleviks samlingslokal Förlanda
0300-83 56 81

Enhetschef Ulrika Lundén
0300-83 45 44
ulrika.lunden@kungsbacka.se