Välkommen till öppna förskolan i Förlanda!

Öppna förskolan i Förlanda har sin verksamhet i Hälleviks samlingslokal.

Öppettider

Fredagar 09.00-13.00

Vår verksamhet

Alla barn i åldern 0-6 år är välkomna i vuxnas sällskap. Vi erbjuder sysselsättning och aktiviteter, sagoläsning och sångstunder, fika och fester i gemenskap med andra barn och vuxna under pedagogisk ledning. Ingen anmälan behövs och verksamheten är gratis.

Aktuellt

Fredag 16 november är öppna förskolan stängd för studiedag.

Kontakta gärna

Öppna förskolan i Förlanda
Hälleviks samlingslokal Förlanda
0300-83 56 81

Enhetschef Ulrika Lundén
0300-83 45 44
ulrika.lunden@kungsbacka.se