Välkommen till öppna förskolan i Onsala

Öppna förskolan i Onsala ligger i Onsala Kyrkby, Mariedalsvägen 4, mittemot Onsala vårdcentral.

Aktuellt hösten 2020

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 är all verksamhet på öppna förskolan stängd tillsvidare. 

 

 

Öppettider

Vänligen se under rubriken Aktuellt inför uppstart 2020.

Måndag 09.00-14.30 (0-6år)

Tisdag 09.00-13.00 (0-1,5 år)

Onsdag 09.00-12.30 (0-6 år)

Fredag 09.00-13.00 (0-6 år)

Med leken i fokus

Öppna förskolan erbjuder en verksamhet med många olika aktiviteter där barn och vuxna kan delta tillsammans. Här kan barnen träffa och leka med andra barn samtidigt som föräldrarna träffar andra vuxna.

Hos oss är leken en stor del av verksamheten. Det finns stora lekrum, målarrum, matrum och ett fantastiskt sinnesrum. Vi erbjuder skapande verksamhet i olika former, läser sagor, pusslar och spelar spel. Klockan 10.30 varje öppetdag har vi samling då språkutvecklingen stimuleras lite extra med sång, rörelselek, rim och ramsor. Vi har också en stor gård för utelek.

Fika finns att köpa till självkostnadspris. Det går även bra att ta med egen mat/fika.

Samarbete

Med syfte att vidareutveckla ett gott föräldraskapstöd inom öppen förskolas verksamhet i Kungsbacka kommun samarbetar vi med familjebehandlare från Individ & Familjeomsorg. Genom att komplettera förskollärarens profession med en familjebehandlare som har bred kunskap om föräldraskapets utmaningar, vill vi på onsdagar erbjuda en utökad möjlighet till råd och stödsamtal på ett enkelt och kravlöst sätt på öppna förskolan. 

Vårt sinnesrum

På öppna förskola i Onsala har vi inrett ett sinnesrum, ett rum där man är stillsam och tar det lugnt en stund.

Vårt sinnesrum är ett mörkt rum där du tillsammans med ditt eller dina barn går in och upplever saker med era sinnen. Här stimuleras synen, hörseln, känseln och upptäckarlusten. Sinnesstimulering är ingen lyx utan ett grundläggande mänskligt behov. Välkommen in!

Kontakta gärna

Öppna förskolan i Onsala
Mariedalsvägen 4, Onsala
0300-83 56 83

Enhetschef Ulrika Lundén
0300-83 45 44
ulrika.lunden@kungsbacka.se