Välkommen till öppna förskolan i Onsala

Öppna förskolan i Onsala ligger i Onsala Kyrkby, Mariedalsvägen 4, mittemot Onsala vårdcentral.

Öppettider

Vänligen observera nya öppettider från hösten 2018.

  • Måndag 09.00-14.30 (0-6år)
  • Tisdag 09.00-13.00 (0-1 år)
  • Onsdag 09.00-12.30 (0-6 år)
  • Fredag 09.00-13.00 (0-6 år)

Med leken i fokus

Öppna förskolan erbjuder aktiviteter under pedagogisk ledning. Här kan barnen träffa och leka med andra barn samtidigt som föräldrarna träffar andra vuxna.
Hos oss är leken en stor del av verksamheten. Det finns stora lekrum, målarrum, matrum och ett fantastiskt sinnesrum. Vi erbjuder skapande verksamhet i olika former, läser sagor, pusslar och spelar spel. Klockan 10.30 varje dag har vi samling då vi lite extra stimulerar språket med sång, rörelselek, rim och ramsor. Vi har också en stor gård för utelek.

Fika finns att köpa till självkostnadspris. Det går även bra att ta med egen mat/fika.

Vårt sinnesrum

På öppna förskola i Onsala har vi inrett ett sinnesrum, ett rum där man är stillsam och tar det lugnt en stund.

Vårt sinnesrum är ett mörkt rum där du tillsammans med ditt eller dina barn går in och upplever saker med era sinnen. Här stimuleras synen, hörseln, känseln och upptäckarlusten. Sinnesstimulering är ingen lyx utan ett grundläggande mänskligt behov. Välkommen in!

Aktuellt

Ett samarbete har inletts mellan Förskola & Grundskola och Individ & Familjeomsorg med syfte att vidareutveckla ett gott föräldrastöd inom öppen förskolas verksamhet i Kungsbacka kommun. Genom att komplettera förskollärarens profession vill vi erbjuda en utökad möjlighet till råd och stödsamtal på ett enkelt och kravlöst sätt på öppna förskolan. Från terminsstart hälsar vi därför en familjebehandlare med bred kunskap om föräldraskapets utmaningar, välkommen som ny kollega på onsdagar. 

Vi öppnar igen måndag 20 augusti. Välkomna!

Vänligen observera att vi har nya öppettider från hösten 2018.

Kontakta gärna

Öppna förskolan i Onsala
Mariedalsvägen 4, Onsala
0300-83 56 83

Enhetschef Ulrika Lundén
0300-83 45 44
ulrika.lunden@kungsbacka.se