Välkommen till öppna förskolan i Varla

Öppna förskolan i Varla ligger på Östanvindsgatan 45-47, ingång från gångvägen på baksidan av huset.

Aktuellt hösten 2020

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 är all verksamhet på öppna förskolan stängd tillsvidare. 

  

Öppettider

Vänligen se under rubriken Aktuellt inför uppstart 2020.

Måndag 09.00-12.30 (0-6 år) och 13.00-15.00 (0-1 år)

Onsdag 09.00-12.30 (0-6 år)

Torsdag 09.00-12.30 (0-6 år)

Fredag 09.00-12.30 (0-6 år)

Måndagar mellan klockan 13.00 och 15.00 har vi babyöppet, då vänder sig verksamheten till de minsta barnen mellan 0-1 år.

Mötesplats för barn och vuxna

Öppna förskolan är en kontaktskapande verksamhet dit barn och vuxna är välkomna tillsammans. 10.30 har vi samling med sång, dans, rim och ramsor. På måndagarnas babyöppet har vi samling 13.30.

Vi leker och erbjuder skapande verksamhet där barnen själva får uttrycka sin skaparglädje. Det finns även en inhägnad gård för utelek.

Fika finns att köpa till självkostnadspris. Det går också bra att ta med egen mat.

Samarbete

Med syfte att vidareutveckla ett gott föräldraskapstöd inom öppen förskolas verksamhet i Kungsbacka kommun samarbetar vi med familjebehandlare från Individ & Familjeomsorg. Genom att komplettera förskollärarens profession med en familjebehandlare som har bred kunskap om föräldraskapets utmaningar, vill vi på onsdagar erbjuda en utökad möjlighet till råd och stödsamtal på ett enkelt och kravlöst sätt på öppna förskolan.

Kontakta gärna

Öppna förskolan i Varla
Östanvindsgatan 45-47, Kungsbacka
0300-83 56 80

Enhetschef Ulrika Lundén
0300-83 45 44
ulrika.lunden@kungsbacka.se