Välkommen till öppna förskolan i Hålabäck

Hålabäcks öppna förskola ligger i bottenvåningen på Syrengatan 2, Kungsbacka. Entré mot Söderåleden.

Aktuellt hösten 2020

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 är all verksamhet på öppna förskolan stängd tillsvidare. 

 

Öppettider 

Måndag 9-13 

Inneverksamhet med max 8 vuxna med barn. Flera sångstunder under dagen.

Tisdag 9-13

Uteverksamhet. Ni hittar oss på gården/lekplatsen bakom öppna förskolans lokal. Sångstund klockan 10.30.

Fredag 9-13

Uteverksamhet. Ni hittar oss på gården/lekplatsen bakom öppna förskolans lokal. Sångstund klockan 10.30. 

Telefon: 0300-83 56 85

Facebookgruppen: öppna förskolan Hålabäck (gå in och ansök om medlemskap). 

Öppen förskola

Öppna förskolan är en kontakt- och nätverksskapande verksamhet som vänder sig till barn i åldern 0-6 år i sällskap av en vuxen. Öppna förskolan erbjuder pedagogisk gruppverksamhet, en unik verksamhet där barn och vuxna tillsammans kan delta i alla aktiviteter. Leken ges ett stort utrymme och vi läser också böcker, initierar skapande verksamhet i olika former, pusslar och spelar spel. Varje dag har vi samling klockan 10.30, då vi spelar, sjunger och dansar.

Verksamheten utgår ifrån barnens behov men kan också ge vuxna stöd i föräldrarollen. Som besökare träffar du andra vuxna och ditt barn får leka med andra barn.

Det kostar inget att komma till öppna förskolan och du behöver inte anmäla dig.

Hålabäcks öppna förskola har ett särskilt fokus på integration och språkstöd och samarbetar med flera olika professioner exempelvis bibliotekarie och familjebehandlare.

Samarbete

Med syfte att vidareutveckla ett gott föräldraskapstöd inom öppen förskolas verksamhet i Kungsbacka kommun samarbetar vi med familjebehandlare från Individ & Familjeomsorg. Genom att komplettera förskollärarens profession med en familjebehandlare som har bred kunskap om föräldraskapets utmaningar vill vi erbjuda en utökad möjlighet till råd och stödsamtal på ett enkelt och kravlöst sätt på öppna förskolan. 

Kontakta gärna

Öppna förskolan i Hålabäck
Syrengatan 2, Kungsbacka
0300-83 56 85

Enhetschef Ulrika Lundén
0300-83 45 44
ulrika.lunden@kungsbacka.se