Stöd i förskola

Förskolan är en plats för alla barn, oavsett förutsättningar. För de flesta barn i behov av särskilt stöd innebär en plats i förskolan en positiv möjlighet till utveckling.

Barn som behöver någon form av särskilt stöd får oftast det av pedagogerna i barngruppen. Personalen på förskolan kan får handledning och fortbildning om det behövs för att möta barnet. Det finns också möjligheter till insatser från till exempel tal-, hörsel- eller specialpedagoger. 

Mer information

Har du som förälder frågor om stöd i förskolan – kontakta rektorn på förskolan där ditt barn har plats eller, inför placering, där du önskar plats. Kontaktuppgifter finns på förskolornas hemsidor.