Påverka i förskolan och grundskolan

Kontakta oss om du har klagomål eller synpunkter på förskolan eller skolan. Här finns information om hur du gör och hur vi hanterar dina synpunkter.

Hit kan du vända dig

Om du har synpunkter på förskolan, grundskolan eller fritidshemmet kan du vända dig till:

  • Förskollärare/lärare och annan personal: Om det gäller frågor som handlar om ett barns eller elevs situation i gruppen/klassen eller på raster.
  • Rektor: Om du inte vill eller kan vända dig till förskol-lärare/lärare och annan personal kan du istället vända dig till rektorn i förskola eller grundskola. Rektorn ansvarar för förskolans och skolans verksamhet inklusive frågor om arbetsmiljö, rutiner och säkerhet.

Huvudmannen för förskolan eller skolan.

På kommunala förskolor och skolor är kommunen huvudman. Hit vänder du dig om det gäller större frågor rektorn inte kan göra något åt eller om du anser att rektorn inte har gjort tillräckligt.

I första hand kan du kontakta verksamhetschefen för det pedagogiska området dit förskolan/skolan/fritidshemmet hör. Verksamhetschefen är rektorns chef och huvudmannens representant den dagliga verksamheten.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra verksamhetschefer

Blir du inte nöjd med verksamhetschefens hantering eller om du vill prata med någon utanför enheten, kan du vända dig till den centrala förvaltningen för Förskola & Grundskola. Där finns förvaltningschef som är högsta tjänsteman och chef över verksamhetschefen samt utvecklingsledare som är sakkunniga i olika frågor.

Här hittar du kontaktuppgifter till förvaltningschef och utvecklingsledare

Kommunens synpunktshantering

Du kan naturligtvis även använda kommunens synpunktshantering om du vill klaga eller lämna synpunkter på Förskola & Grundskolas verksamheter.

Lämna en synpunkt

Fristående förskolor och skolor

Kommunen styr inte de fristående förskolorna och skolorna. Vill du lämna synpunkter eller klagomål på en fristående skola eller förskola ska du vända dig direkt dit.

Du hittar samtliga skolor och förskolors hemsidor via länkarna längs ner på sidan.

Så tar vi hand om dina synpunkter

När du lämnat dina synpunkter till oss får du besked om vem som kommer utreda ditt ärende, handläggaren, och hur vi kommer att arbeta.

Utredningen kan bland annat innebära att handläggaren kontaktar andra inblandade för att få in uppgifter till exempel rektorn om du har vänt dig till verksamhetschefen med ett klagomål. Du får information om de uppgifter som kommer fram och du har också möjlighet att lämna ytterligare synpunkter. 

Vår handläggning avslutas antingen genom att du och de andra inblandade kommer fram till en lösning eller att ansvarig tjänsteman/huvudmannen beslutar i ärendet, till exempel om åtgärder som behövs. Går beslutet att överklaga får du information om hur du gör detta. 

Vi är skyldiga att hantera alla synpunkter och klagomål så snabbt det går. Ärenden som kräver en mer omfattande utredning tar längre tid. Du får löpande information om vad som händer. 

Tillsynsmyndigheten Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av situationen kan du vända dig till Skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet för skolverksamheten. Mer information om elevers rätt och vad Skolinspektionen gör hittar du på Skolinspektionen och Barn- och elevombudets hemsida riktad till elever:  Din rätt i skolan. Du når den via länken nedan.