Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidraget avskaffades den 1 februari 2016

Riksdagen beslutade den 18 november att avskaffa vårdnadsbidraget från och med 1 februari 2016. Det är därmed inte längre möjligt för kommuner att ta emot nya ansökningar.

Bidrag som beviljats innan 1 februari 2016, där ansökan i någon del också gäller tiden före den 1 februari, kommer att fortsätta att gälla till dess förutsättningarna för att ta emot det ändras, till exempel att barnet fyller tre år. 

Via länken hittar du mer information om  regler och hur du säger upp ditt vårdnadsbidrag 

Uppsägning av vårdnadsbidrag

Information på riksdagens hemsida om beslutet