Unikum - IUP på webben

Vi använder det digitala verktyget Unikum för elevernas individuella utvecklingsplaner, IUP, och skriftliga omdömen.

Unikum följer Skolverkets allmänna råd för IUP och uppfyller regeringens krav på skriftliga omdömen. Elever, föräldrar och lärare skolledare når lätt IUP när och var de vill.

För de föräldrar som inte har tillgång till dator finns möjlighet att få all information på papper.

Längst ner på denna sida hittar du guider till Unikum i Kungsbacka som kan vara till hjälp för både elever och vårdnadshavare.

Förenklar kommunikation

Arbetet med den individuella utvecklingsplanen innehåller kommunikation mellan elever, lärare och föräldrar. Jämfört med att hantera hela processen med papper så når vi flera typer av nytta med IUP via internet:

  • Ökad delaktighet från elever och föräldrar.
  • Enklare koppling till nationella mål.
  • Röd tråd från förskola till gymnasium.
  • Spara tid från administration för lärare.
  • Underlättar för skolan att ge information till föräldrarna.

IUP och skriftliga omdömen

Alla elever i årskurs 1-5 i grundskolan och grundsärskolan ska ha en individuell utvecklingsplan, IUP, som innehåller information om elevens kunskapsutveckling. Detsamma gäller för elever i grundsärskolans årskurs 6-9 i de ämnen eller ämnesområden som inte ges betyg i.

Planen sammanfattar vad som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Elevernas skriftliga omdömen ingår i IUP.

Få information från Unikum till din mejlkorg

Genom att lämna din mejladress i vår e-tjänst kan du få information från Unikum direkt till din mejlkorg. E-tjänsten hittar du under grundskola på sidan tjänster och blanketter. Se länk längst ned på sidan.