Simundervisning

Här finns information om hur vi arbetar för att eleven ska nå målen när det gäller simundervisning.

Varje år åker eleverna i årskurs 2 i våra grundskolor till simhallen. Eleverna åker i en period på 10 veckor. Upplägget är ett led i att nå de mål som finns inom ämnet Idrott och Hälsa när det gäller simning. Målen följs upp och bedöms enligt kunskapskraven i årskurs 6 och 9. 

Kunskapskrav

För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. 

För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 9 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Mer information

För att tydliggöra de hur vi arbetar för att våra elever ska nå målen och bli trygga när de är i vatten  har vi tagit en fram en beskrivning över vårt arbetssätt som du hittar här nedan.