Hälsan är viktig för lärandet

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag.

Allas ansvar

Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga. 

Barn- och elevhälsoteam

Inom våra enheter finns barn- och elevhälsoteam med ett särskilt ansvar för elevhälsa. Teamen består av specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska, skolläkare och rektor. Arbetet i teamet leds av rektor. Tillsammans handleder och stödjer teamet den pedagogiska verksamheten.

Kontakt med skolsköterska eller kurator

Vill du komma i kontakt med skolans kurator, skolsköterska eller någon annan inom elevhälsoteamet hittar du kontaktuppgifter och mer information på skolans egen hemsida.