Arbete för ökad skolnärvaro

Frånvaro påverkar elevernas möjlighet att nå så långt det är möjligt i sitt lärande. I Kungsbacka har vi tydliga rutiner för att säkerställa elevers rätt till utbildning.

Oavsett om frånvaro beror på sjukdom, beviljad ledighet eller om den är ogiltig så är den problematisk utifrån att den påverkar elevens kunskapsutveckling. Vi har därför vägledande rutinerför att förebygga, upptäcka och sätta in tidiga insatser för att främja skolnärvaro och undvika att skolfrånvaro uppstår. Det finns även anvisningar för hur vi agerar när elev ändå inte kommer till skolan. 

Se filmen Vi saknar dig i skolan

 I filmen nedan beskriver vi varför det är viktig att eleverna kommer till skolan och hur vi vill arbeta tillsammans med dig som är vårdnadshavare. Filmens och vårt budskap till eleven är att eleven är saknad av oss när hen inte är i skolan.

Filmen finns översatt till flera språk

Länk till film på arabiska

Länk till film på engelska

Länk till film på somaliska

Länk till film på persiska

 </p