Riktlinjer för ökad skolnärvaro

Frånvaro påverkar elevernas möjlighet att nå så långt det är möjligt i sitt lärande. I Kungsbacka har vi riktlinjer för hur vi ska arbeta för öka elevernas närvaro i skolan.

Oavsett om frånvaro beror på sjukdom, beviljad ledighet eller om den är ogiltig så är den problematisk utifrån att den påverkar elevens kunskapsutveckling. Med tydliga rutiner för hur vi ska arbeta för att följa upp frånvaro och stödja eleverna vill vi arbeta förebyggande och sätta in tidiga insatser för att främja skolnärvaro.

Se filmen Vi saknar dig i skolan

I arbetet är kommunikation och samarbete mellan hemmet och skolan mycket viktigt. Varje skola ska ha en handlingsplan för sitt arbete och den utgår från våra gemensamma riktlinjer. I filmen nedan vill vi beskriva varför det är viktig att eleverna kommer till skolan och hur vi vill arbeta tillsammans med dig som är vårdnadshavare. Filmens och vårt budskap till eleven är att eleven är saknad av oss när hen inte är i skolan.

Filmen finns översatt till flera språk

Länk till film på arabiska

Länk till film på engelska

Länk till film på somaliska

Länk till film på persiska

 </p