Förskoleklass

Riksdagen beslutade om en ändring i skollagen som innebär att skolplikten börjar ett år tidigare och därmed blir tioårig. Skolplikten kommer att börja med förskoleklassen som alltså blir obligatorisk. Detta gäller från och med höstterminen 2018.

Föräldrar till sexåringar kan skriva in sitt barn i grundskolan eller låta det delta i verksamheten som inskrivna i förskoleklass.

När det är dags för barnet att börja i förskoleklass skickar skolorna hem information och erbjudande till alla barn i skolans upptagningsområde. 

Flexibel skolstart

Enligt skollagen kan kommunerna låta barn börja i förskoleklass före höstterminen det år barnet fyller sex år. I Kungsbacka finns möjlighet att ansöka om att få börja i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller fem år.

Hänsyn till barnets behov och skolans möjligheter

Föräldrarna ansöker om tidigare start hos rektor på den enhet som man vill att barnet ska börja. 
När rektor beslutar om flexibelt mottagande ska han/hon ta hänsyn både till barnets behov, utveckling, lärande och den  skolans organisatoriska och pedagogiska möjligheter att möta behoven.

Det är skillnad mellan verksamheten i förskola och i förskoleklassen. Till exempel är grupperna i fritidshemmen större än grupperna i förskolan och har barn i flera olika åldrar, från 6 åringar upp till 9-10 åringar. Den fysiska miljön i skolan skiljer sig också från förskolans, bland annat har inte alla skolor inhägnade skolgårdar.

Mer information

För mer information om flexibel skolstart kan du kontakta verksamhetschefen i den pedagogiska enheter.

Kontaktuppgifter verksamhetschefer