Förskoleklass

Det är obligatoriskt för barn från 6 års ålder att börja i för­skoleklass. Efter förskoleklassen börjar barnen i grundskolan eller motsvarande skolformer.

När det är dags för barnet att börja i förskoleklass skickar skolorna hem information och erbjudande till alla barn i skolans upptagningsområde. 

Flexibel skolstart

Enligt skollagen kan kommunerna låta barn börja i förskoleklass före höstterminen det år barnet fyller sex år. I Kungsbacka finns möjlighet att ansöka om att få börja i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller fem år.

Hänsyn till barnets behov och skolans möjligheter

Föräldrarna ansöker om tidigare start hos rektor på den enhet som man vill att barnet ska börja. 
När rektor beslutar om flexibelt mottagande ska han/hon ta hänsyn både till barnets behov, utveckling, lärande och den  skolans organisatoriska och pedagogiska möjligheter att möta behoven.

Det är skillnad mellan verksamheten i förskola och i förskoleklassen. Till exempel är grupperna i fritidshemmen större än grupperna i förskolan och har barn i flera olika åldrar, från 6 åringar upp till 9-10 åringar. Den fysiska miljön i skolan skiljer sig också från förskolans, bland annat har inte alla skolor inhägnade skolgårdar.

Mer information

Kontakta rektor på den skola du är intresserad av om du vill veta mer

Alla grundskolor