Fristående fritidshem

Fristående fritidshem drivs av annan huvudman än kommunen.

Kommunen ger tillstånd till enskilda fritidshem om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet, och om avgifterna inte överstiger maxtaxan.

Kommunen ansvarar för tillsyn av verksamheten.

Anmälan

Om du vill anmäla ditt barn till ett fristående fritidshem kontaktar du personalen där. De har egna rutiner vid fördelning av platser.


Enskilda fritidshem i Kungsbacka

Fritidshemmet Noas Ark i Onsala församling
0300-299 68
noas.ark@svenskakyrkan.se

Lyktans fritidshem Vallda församling
076 0023155
vallda.lyktan@svenskakyrkan.se

Örtagården i centrala Kungsbacka
0300- 151 47
ortagarden.koperativ@telia.com