Korttidstillsyn enligt LSS

Elever över 12 år som omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ha rätt till korttidstillsyn före och efter skolan.

Korttidstillsyn kan erbjudas den som går i skolan och är över 12 år, och som inte kan vara själv hemma före- eller efter skolan.

Elever kan får korttidstillsyn före och efter skolan, under studiedagar, lovdagar och längre lov när föräldrar förvärvsarbetar eller studerar.

I Kungsbacka har vi korttidstillsyn för elever på grundsärskolan på Kollaskolan och för elever på gymnasiesärskolan på Aranäsgymnasiet.  

Vem har rätt till korttidstillsyn?

Elev som omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Eleven kan om behov föreligger och om behovet ej tillgodoses på annat sätt ha rätt till insatsen. 

Vad kostar det?

Insatsen är avgiftsfri. Man betalar för mat och dryck och för eventuella aktiviteter under korttidstillsynen. Resor till och från korttidstillsynen ordnar man själv.

Ansökan

Du ansöker om korttidstillsyn hos förvaltningen för Funktionsstöd, kontakta handläggare.

Vilken handläggare du ska kontakta beror på vilken dag i månaden du är född. Är du till exempel född den 9 december ska du höra av dig till handläggaren under rubriken Född dag 1-12 i månaden.

Född dag 1-12 i månaden:
Telefon 0300-83 52 84

Född dag 13-19 i månaden:
Telefon 0300-83 41 22

Född dag 20-31 i månaden:
Telefon 0300-83 52 16

Sjukanmälan av elev på korttidstillsyn 

Lämna ett meddelande på fritidsavdelningens telefonsvarare om du behöver göra en sjukanmälan.
Bissmarck 0300- 83 53 57
Linden 0300- 83 52 41
Stubben, 0300- 83 45 50
Syrenen 0300- 83 45 80

Kontakta gärna

Enhetschef Piah Nordh
0300- 83 51 41
piah.nordh@kungsbacka.se