Lov och ledigheter på grundskolan

Här hittar du läsårstider för våra kommunala grundskolor. Läsårstider fastställs av politikerna i nämnden för Förskola & Grundskola.

Läsårstider 2019-2020

 

Vårterminen 2020

Vårterminen startar tisdag 7 januari 2020

Lov och studiedagar:

  • studiedagar måndag 27 januari samt onsdag 4 mars
  • sportlov vecka 7 måndag 10 februari - fredag 14 februari
  • påsklov måndag 6 april - torsdag 9 april
  • lovdag fredag 22 maj (dag efter Kristi Himmelsfärdsdag)

Sista skoldag innan sommarlovet: torsdag 11 juni

Förutom ledigheter enligt ovan har skolorna två studiedagar då eleverna är lediga. Respektive skola informerar om datum för dessa dagar.

Studiedagar korttidstillsyn enligt LSS

Nämnden för Förskola & Grundskola har beslutat att korttidstillsynen enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska få möjlighet att stänga verksamheten under två dagar / år för gemensam kompetensutveckling med grundsärskolans personal årskurs 1 - 9.

Grundsärskolan årskurs 1–6 har möjlighet att stänga fritidshemsverksamheten för kompetensutveckling under fyra heldagar varje år. 

Läsårstider för 2020-2021

Läsårstiderna för 2020-2021, finner du via länken nedan.

Läsårstider  2020-2021

Öppettider inom barnomsorg

Studiedagar kan även innebära begränsat öppethållande inom förskola, fritidshem och dagbarnvårdare. Du får information om vad som gäller från din enhet. 

Under sommaren anpassar vi verksamheten i förskolor och fritidshem till efterfrågan. Mer information hittar du via länken.

Mer information om öppettider i barnomsorgen