Lov och ledigheter

Här hittar du läsårstider för våra kommunala grundskolor. Läsårstider fastställs av politikerna i nämnden för Förskola & Grundskola.

Läsåret 2017-2018

Höstterminen 2017 startar måndag 21 augusti.

Lov och studiedagar:

  • studiedag fredag 22 september
  • höstlov vecka 44, 30 oktober - 3 november (höstlovet består av tre studiedagar då lärare arbetar samt två lovdagar) 

Sista skoldag innan jullovet: torsdag 21 december

Vårterminen startar tisdag 9 januari.

Lov och studiedagar:

  • studiedagar måndag 8 januari och  fredag 9 mars
  • sportlov vecka 7 måndag 12 februari - fredag 16 februari
  • påsklov tisdag 3 april - fredag 6 april
  • lovdag måndag 30 april
  • lovdag fredag 11 maj (dag efter Kristi Himmelsfärdsdag)

Sista skoldag: fredag 15 juni

Förutom ledigheter enligt ovan har skolorna två studiedagar då eleverna är lediga. Respektive skola informerar om datum för dessa dagar.

Läsårstider 2018-2019 samt 2019-2020

Läsårstiderna för kommande läsår, 2018-2019 samt 2019-2020, finner du via länken nedan.

Läsårstider 2018-2019 samt 2019-2020

Öppettider inom barnomsorg

Studiedagar kan även innebära begränsat öppethållande inom förskola, fritidshem och dagbarnvårdare. Du får information om vad som gäller från din enhet. 

Under sommaren anpassar vi verksamheten i förskolor och fritidshem till efterfrågan. Mer information hittar du via länken.

Mer information om öppettider i barnomsorgen

Kontakta gärna

Kerstin Fredberg, koordinator kommunikation
0300-83 41 46
kerstin.fredberg@kungsbacka.se