Lov och ledigheter

Här hittar du läsårstider för våra kommunala grundskolor. Läsårstider fastställs av politikerna i nämnden för Förskola & Grundskola.

Läsårstider 2018-2019

Höstterminen 2018 startar måndag 20 augusti.

Lov och studiedagar:

  • studiedag fredag 21 september
  • höstlov vecka 44, 29 oktober - 2 november (höstlovet består av tre studiedagar då lärare arbetar samt två lovdagar) 

Sista skoldag innan jullovet: fredag 21 december

Vårterminen 2019 börjar eleverna skolan tisdag 8 januari.

Lov och studiedagar:

  • studiedagar måndag 7 januari samt fredag 15 mars
  • sportlov vecka 7 måndag 11 februari - fredag 15 februari
  • påsklov måndag 15 april - torsdag 18 april
  • lovdag fredag 31 maj (dag efter Kristi Himmelsfärdsdag) samt fredag 7 juni (dag efter nationaldag)

Sista skoldag: torsdag 13 juni

Förutom ledigheter enligt ovan har skolorna två studiedagar då eleverna är lediga. Respektive skola informerar om datum för dessa dagar.

Läsårstider för 2019-2020

Läsårstiderna för 2019-2020, finner du via länken nedan.

Läsårstider  2019-2020

Öppettider inom barnomsorg

Studiedagar kan även innebära begränsat öppethållande inom förskola, fritidshem och dagbarnvårdare. Du får information om vad som gäller från din enhet. 

Under sommaren anpassar vi verksamheten i förskolor och fritidshem till efterfrågan. Mer information hittar du via länken.

Mer information om öppettider i barnomsorgen

Kontakta gärna

Kerstin Fredberg, koordinator kommunikation
0300-83 41 46
kerstin.fredberg@kungsbacka.se