Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om de kommunala skolornas system för frånvaroanmälan.

Anmäl frånvaro i Vklass

Om barn eller elev är sjuk måste du göra en frånvaroanmälan samma dag som ditt barn inte kan närvara i förskolan eller skolan. Du kan registrera frånvaro både på vklass.se och i Vklass app.

Frånvaroanmälan måste göras varje dag under sjukdomsperioden. När du loggat in med e-legitimation i appen förblir du inloggad, men för att komma åt att ändra annan information kan du behöva du använda e-legitimationen igen.

Instruktion för att anmäla frånvaro

Klicka på frånvaroanmälan i menyn, välj vilka barn du vill anmäla frånvaro för och klicka på skicka. Det är förvalt att anmälan gäller ”idag”, det vill säga den innevarande dagen.

Önskar du anmäla frånvaro för en del av dagen (t.ex. en timme mitt på dagen) eller för en annan dag, välj då ”Annan period” och fyll i datum och tider som du önskar anmäla för.

Observera att skolan gör inställningar för att begränsa den period du får anmäla frånvaro. Så om du får ett felmeddelande som anger att tiden måste vara inom ett visst intervall beror detta på att skolans inställningar inte medger att du anmäler inom vald period.

Kungsbacka kommun har inte aktiverat den möjlighet som finns i Vklass att anmäla frånvaro via telefon. Vill du prata med någon på förskolan eller skolan så ring skolans expedition eller förskolan direkt. 

 

Mer information om Vklass hittar du här