Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om de kommunala skolornas system för frånvaroanmälan.

Anmäl frånvaro i Vklass

Om du är sjuk måste du göra en frånvaroanmälan samma dag som ditt barn inte kan närvara i skolan. Du kan registrera frånvaro både på vklass.se och i Vklass app.

Klicka på frånvaroanmälan i menyn, välj vilka barn du vill anmäla frånvaro för och klicka på skicka. Det är fövalt att anmälan gäller ”idag”, dvs den innevarande dagen.

Önskar du anmäla frånvaro för en del av dagen (t.ex. en timme mitt på dagen) eller för en annan dag, välj då ”Annan period” och fyll i datum och tider som du önskar anmäla för.

Observera att skolan gör inställningar för att begränsa den period du får anmäla frånvaro. Så om du får ett felmeddelande som anger att tiden måste vara inom ett visst intervall beror detta på att skolans inställningar inte medger att du anmäler inom vald period

Frånvaroanmälan måste göras varje dag under sjukdomsperioden!

Inloggningsuppgifter och rutiner

Inloggningsuppgifter för frånvaroanmälan via dator eller app får du av elevens skola. Vänd dig till elevens mentor eller expeditionen.

Mer information om Vklass hittar du här

Ladda ner appen:

Google Play, Android 

App Store, iOS 

Kontakta gärna

Kontakta i första hand elevens mentor eller skolexpedition

Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se