Matråd och inflytande

Varje skola bör enligt Livsmedelsverket ha ett matråd. Där kan elever och skolpersonal tillsammans diskutera synpunkter och önskemål på den mat som serveras och på miljön i matsalen.

I förskolor kan föräldrarna bilda ett motsvarande föräldraråd som diskuterar matfrågor med personalen.

Matrådet bör samlas ett par gånger per termin och ska ha ett stort inflytande i kökets planering för till exempel alternativa rätter.

I matrådet ska representanter för skolledningen, elever från olika klasser, lärare, skolsköterska och skolmåltidspersonal finnas med. Även föräldrar kan delta om man vill det.

Vill du veta mer om hur man bildar ett matråd, vad man kan göra och vilka frågor ni kan påverka, så titta i broschyren Det utmärkta matrådet, eller kontakta rektorn på din skola.