Klimatsmart mat

Skolmaten i Kungsbacka ska bli mer klimatsmart. Men vad betyder det egentligen och vilka förändringar har vi gjort i menyn?

Enligt kommunfullmäktiges mål ska Kungsbacka bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor. Våra matvanor har stor påverkan på klimatet. Därför arbetar vi på flera sätt med mer klimatsmart mat i skolor och förskolor. Det betyder att maten ska bidra så lite som möjligt till ökning av växthusgaser som påverkar klimatet. Det här gör vi för att minska vår klimatpåverkan:

  • samordnar mattransporter
  • minimerar matsvinnet
  • väljer råvaror efter säsong
  • väljer kött med omsorg och har mer vegetariskt på menyn. 

Vilka förändringar har vi gjort i matsedeln?

Mer klimatvänlig mat innebär förändringar i matsedeln. Dessa förändringar har vi gjort sedan våren 2018:

  • cirka en vegetarisk dag i veckan
  • mindre mängd nötkött
  • färre serveringar av ris som ersätts av bulgur, couscous, matvete eller potatis.

Varför färre serveringar av kött?

Vi minskar antalet serveringar av nötkött, eftersom nötkött är det livsmedel som bidrar allra mest ökningen av växthusgaser. Ett mått på utsläpp av växthusgaser är koldioxidekvivalenter. Nötkött bidrar i genomsnitt med hela 27 kilo koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel, vilket man kan jämföra med baljväxter, som exempelvis soja, ärtor, bönor, kikärter och linser, som endast bidrar med 0,4 kilo koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel. Hur olika livsmedel produceras har också betydelse för hur stor klimatpåverkan det blir. Det brasilianska nötköttet ger till exempel upphov till cirka 40 kilo koldioxidekvivalenter, medan den svenska nötköttet ligger på ett värde som är strax över 20 koldioxidekvivalenter.

Men räcker proteinet då?

Vi ersätter det röda köttet med andra proteinkällor, exempelvis fisk, fågel eller baljväxter. Vi näringsberäknar all mat som tillagas i våra kommunala kök. Vi följer då Livsmedelsverkets rekommendationer för hur man ska beräkna näringsintag. Skollunchen ska stå för cirka en tredjedel av näringsbehovet per dag. Det rekommenderade intaget av protein ligger på 18-36 g/skollunch. En skollunch i Kungsbacka låg i snitt utslaget på terminens första sju veckor på 31 g/skollunch. Brist på protein eller andra näringsämnen är alltså inget som man ska oroa sig för, så länge man äter av den mat som serveras.

Varför färre serveringar av ris?

Vi har färre serveringar av ris, eftersom det har större klimatpåverkan än till exempel potatis, pasta eller annat spannmål. Det beror på att vattendränkta risodlingar orsakar stora utsläpp av växthusgasen metan.

Lämna synpunkter till skolans matråd

Vi kommer att fortsätta servera vegetariska rätter för att kunna uppnå våra klimatmål, men vi vill utveckla våra rätter och få fler att uppskatta dem. Då är din synpunkt värdefull! Ta gärna kontakt med skolans matråd. Då kan du ge dina förslag till förbättringar direkt till skolkökets personal. Vissa saker kan det lokala köket förändra, andra saker behöver ändras i tillagningsköken.

Vi vill så klart också veta när du tycker att maten varit god!