Matsvinn

Så här jobbar vi för att minska matsvinnet i Kungsbacka kommuns förskolor och skolor.

Vi arbetar med att minska matsvinnet i alla led, från inköp till gästens mat på tallriken. Vi mäter matsvinnet varje dag i kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Det finns tre typer av matsvinn inom en måltidsverksamhet: köks-, serverings- och tallrikssvinn. 

Kökssvinn: Det matsvinn som uppstår i köket.
Serveringssvinn: Mat från serveringen som inte nått matgästens tallrik och som slängs för att den inte kan tas tillvara.
Tallrikssvinn: Allt som skrapas av från tallriken. 

Vi mäter matsvinnet för en bättre miljö

Det går åt mycket energi för att lagerhålla, producera, transportera och tillaga mat. Därför är det viktigt att vi verkligen äter upp det som lagas. Hur det ser ut när eleverna tar sin mat, möjlighet att få smaka mindre portioner och måltidsmiljö är några saker som påverkar hur mycket mat som slängs eller inte går åt. Varje dag väger vi maten som slängs i våra skolor och förskolor. Mätresultatet hjälper oss i arbetet att bli mer miljövänliga. Vid alla våra kök källsorteras soporna och matavfallet blir till biogas och biogödsel.

Därför ska vi minska matsvinnet

1. För miljöns skull 

Matproduktionen orsakar stora miljöproblem runt om i världen. Övergödning, klimatpåverkan, kemikaliespridning, regnskogsavverkning och utfiskning är några exempel. Genom att ta bättre vara på maten och slänga mindre kan den räcka till fler människor utan att miljöpåverkan ökar. 

2. För att maten ska kunna göra nytta

Bra måltider bidrar till både hälsa och välbefinnande. När maten hamnar i magen kan den både underlätta inlärning och förbättra den fysiska förmågan. Det kan med andra ord göra att kvaliteten ökar i hela verksamheten. Trivsamma måltider och mat som är anpassad till målgruppen ökar chanserna att maten äts upp, medan den lätt hamnar i soptunnan om måltidsmiljön är högljudd, stressig eller otrygg. 

3. För att inte slösa med begränsade resurser

Att laga mat som sedan kastas är ett slöseri med både tid och pengar.

4. För att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030  

Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är att halvera matsvinnet till år 2030. Det har Sverige anammat, det finns med i den nationella livsmedelsstrategin och följer även kommunfullmäktiges mål. Offentliga kök är en viktig länk i kedjan för att uppnå det målet. Genom att minska matsvinnet och på så sätt matavfallet, följer vi också avfallslagstiftningen. 

Därför ska vi minska matsvinnet (livsmedelsverket.se)

Jobbar efter de globala målen  

Målet är att öka den klimatsmarta maten i kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor samt öka kunskapen om varför klimatsmart mat bör väljas.  

Vi jobbar efter FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 

Globala målen – För hållbar utveckling (globalamalen.se) 

Vad är matsvinn?

Matsvinn är mat som slängs men som hade kunnat ätas om den hade hanterats på ett annat sätt.