Uppdrag minskat matsvinn

Ett systematiskt förbättringsarbete med syfte att minska matsvinnet inom Kungsbacka kommuns förskolor och skolor.

 

Uppdrag för att minska matsvinnet har pågått i över ett år och fortsätter under hela 2021. Matsvinnet mäts dagligen på alla skolor och förskolor. Matsvinnet innefattar kökssvinn, serveringssvinn och tallriksvinn.  

Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är att halvera matsvinnet till år 2030. Det har Sverige anammat, det finns med i den nationella livsmedelsstrategin och följer även kommunfullmäktiges mål.

Matsvinnet, Kungsbacka kommuns förskolor och skolor, var under 2019 ungefär 60 gram svinn per portion. För att nå FN:s hållbarhetsmål behöver vi halvera vårt matsvinn så att vi hamnar på 30 gram svinn per portion till år 2030. 

Matsvinnet har minskat med nästan två ton

Jämför vi hur mycket mat som slängdes i förskolan och skolan under vårterminen (januari-juni) 2020 med samma tidsperiod för år 2021, så har vi minskat det totala matsvinnet med nästan två ton.