Modersmålsundervisning i grundskola

Elever som talar ett annat modersmål än svenska hemma erbjuds modersmålsundervisning. Flerspråkiga elever i grundskolan/grundsärskolan kan vid behov få stöd på sitt modersmål för att följa undervisningen, så kallat studiehandledning.

Modersmålsundervisning

I grundskola och grundsärskola kan elever få modersmålsundervisning. Modersmål är ett eget ämne, med en egen kursplan. Grundläggande kunskaper i språket, samt att språket dagligen används i hemmet, krävs för att erbjudas undervisning. Elever som talar ett nationellt minoritetsspråk behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket.

När eleven erbjudits och tackat ja till att delta i modersmålsundervisningen är närvaron obligatorisk.

Modersmålsundervisning i förskoleklass till årskurs 5

Eleverna erbjuds undervisning på fasta tider som ligger efter ordinarie skoltid. Undervisningen genomförs i grupp med cirka fem elever på elevens hemskola eller en skola i närheten. För vissa elever kan undervisningen ske via fjärrundervisning där eleven har kontakt med läraren via nätet. Detta gäller i så fall de äldre barnen. När det är aktuellt för elever att ta sig till en annan skola ansvarar hemskolan för att det sker på ett säkert sätt.

Modersmålsundervisning i årskurs 6 till 9

Eleverna erbjuds huvudsakligen modersmålsundervisningen i skolor i centrala Kungsbacka på fasta dagar och tider, efter ordinarie skoltid. Elever som behöver får busskort för att kunna ta sig till undervisningen.

Ansökan och uppsägning

Det är elevens vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning. Ansök via e-tjänsten som finns i högermenyn på denna sida. Om du inte önskar fortsätta med modersmålsundervisningen finns en anmälan om att avsluta.

Alla grundskolor i Kungsbacka kommun

De kan få modersmålsundervisning

En elev erbjuds modersmålsundervisning om:

  • Elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • Eleven använder språket dagligen i hemmet.
  • Eleven är adopterad, även om modersmålet inte talas i hemmet. Dock krävs grundläggande kunskaper i modersmålet.
  • Eleven talar något av de språkliga minoritetsspråken (samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib).
  • Minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen. 
  • Lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk 

För elever som tillhör de nationella minoriteterna gäller att eleven inte behöver ha grundläggande kunskaper i det nationella minoritetsspråket för få modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.

Film om modersmålsundervisning

Se filmen om hur en grupp elever och deras modersmålslärare i Kungsbacka kommun arbetar med modersmålsundervisningen i ryska. Du kan välja undertexter genom att föra muspekaren över videoklippet och sedan klicka på fyrkanten som dyker upp till höger nere i rutan.

Studiehandledning

En elev som inte kan tillräcklig svenska för att följa skolundervisningen, kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål av en studiehandledare. Det kallas studiehandledning. Stödet riktar sig till nyanlända elever och elever som har ett annat modersmål än svenska.

Det är rektorn som beslutar om en elev ska få studiehandledning och ansöker om detta hos förvaltningen för Förskola & Grundskola.

Stöd för skolors arbete med nyanlända

Förskola & Grundskolas introduktionsteam stödjer förskolor och grundskolor i mottagandet av nyanlända barn och elever. 

Du kan läsa mer om introduktionsteamet via länken längst ned på sidan.

Film om studiehandledning

I filmen kan du se hur två grundskolor i Kungsbacka kommun arbetar med studiehandledning. Du kan välja undertexter genom att föra muspekaren över videoklippet och sedan klicka på fyrkanten som dyker upp till höger nere i rutan.

Mer information om modersmål

På Skolverkets hemsida finns mer information om modersmål. Du hittar sidan via länken nedan.

Enhet Flerspråkigt lärande inom Förskola & Grundskola organiserar arbetet med modersmålsstöd- och undervisning, studiehandledning och introduktionsteamet för nyanlända. Du hittar kontaktuppgifter till enheten via länken nedan. 

Kontakta gärna