Skolskjuts

Om ditt barn behöver skolskjuts till och från skolan ska du som vårdnadshavare ansöka. Även om du redan idag har skolskjuts behöver du lämna in en ny ansökan inför läsåret 2019/2020.

Vi har en ny hantering av skolskjuts som innebär att ärenden om skolskjuts hanteras centralt i förvaltningen för Förskola & Grundskola. Ansökan kan också göras digitalt, vilket först var möjligt från och med april i år.

Skolskjuts innebär resor med skolbuss, linjetrafik eller taxi.

En blankett finns som elever och vårdnadshavare med skyddad identitet eller utan bank-id kan använda.

Sista ansökningsdag har passerat för att vara garanterad beslut om skolskjuts innan skolstart i höst.

Senast den 1 maj behövde din ansökan vara inskickad för beslut om skolskjuts innan skolstart. Det går att ansöka även efter den 1 maj, men vi kan inte garantera att du får beslut innan skolan börjar i höst. Vi arbetar för kunna ge dig besked så fort vi kan. Om ditt barn beviljas skolskjuts delas busskortet ut av skolan vid terminsstart. 

Bra att veta

Alla elever som har rätt till skolskjuts och som behöver det måste ansöka om det. Vårdnadshavaren behöver ansöka varje läsår för att sitt barn ska få skolskjuts. Ingen elev får automatiskt skolskjuts. Skolskjuts berättigas aldrig till eller från skolbarnomsorg (fritidshem). 

Enligt skollagen finns det fyra olika skäl som berättigar till skolskjuts, när du ansöker kan du behöva ange vilken av dessa du ansöker för och varför.

  • Färdvägens längd
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

Annan skola

För elever som har valt att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat eleven i (anvisad skola) är berättigade till skolskjuts enligt skollagen om de uppfyller något av de fyra skälen och om skolskjuts kan anordnas utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Växelvis boende 

I vissa fall vid gemensam vårdnad anses eleven ha två bostadsadresser, växelvis boende. Om eleven uppfyller avståndskravet för skolskjuts från någon av adresserna inom Kungsbacka kommun har eleven rätt att åka med skolbuss eller få ett linjetrafikkort.

Zoner

Till varje skola finns beslutade skolskjutszoner och eleven behöver bo utanför dessa för att vara berättigad till skolskjuts utifrån färdvägens längd. Här kan du se våra zoner

Frågor och svar

Här hittar du information om regler för skolskjuts och hur du ansöker. Frågor och svar .

Kontakta gärna

Om du har frågor om rätten till skolskjuts eller din ansökan kontaktar du kommunens kundcenter Kungsbacka direkt. 

Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Har du frågor om tidtabeller eller busskort ska du kontakta skolan där barnet går.

Kontaktuppgifter till skolorna