Skolutveckling med digital teknik

Vi arbetar målmedvetet med att öka tillgången till digitala verktyg för barn, elever och pedagoger. Hand i hand med detta har vi kompetensutveckling för lärare så att den nya tekniken används för att öka elevernas måluppfyllelse.

Från höstterminen 2019 får elever som börjar årskurs 6 låna ett digitalt verktyg i form av en elevdator. För elever som börjar årskurs 9 byts befintliga elevverktyg i form av iPad ut mot datorer, detta i huvudsak för att underlätta genomförandet av nationella prov.

Alla våra elever i årskurs 6-9 har ett personligt digitalt verktyg att använda i sitt lärande, flertalet har dator som huvudverktyg och tillgång till iPads för uppgifter där dessa passar bättre. För elever i tidigare år finns garanterat ett digitalt verktyg per två elever, ofta mer.

Fler elever ska nå målen

Syftet med den medvetna satsningen är att fler av våra elever ska uppnå målen i skolan. Barn och elever behöver också kunna behärska digitala verktyg, känna till och hantera riskerna, stimuleras att utveckla förmågan att söka, samla in och bearbeta information och använda sig av den på ett kritiskt och systematiskt sätt.

Kompetensutveckling för personal

Personalens intresse och kunskap kring nya lärmiljöer i en mer digital värld är central. Kungsbacka satsar därför mycket på att stödja lärarna i deras digitala utveckling. Vi genomför utbildningar, seminarium, workshops och stimulerar via olika webbplatser.

Kontakta gärna