Frågor och svar om elevernas lärplattor

Här hittar du svar på vanliga frågor kring elevernas lärplattor/ Ipads. Hittar du inte svaret på din fråga här så ska du i första hand kontakta din mentor eller skolans rektor. Dokumentet som elev och vårdnadshavare skriver under, Lån av lärplatta, hittar du längst ned på sidan.

Vad är en app?

App, eller applikation som det är en förkortning av, är ett program anpassat för lärplatta/Ipad. Finns också för mobiltelefoner.

Behöver jag ett Apple ID? 

Ett Apple ID behövs bland annat för att kunna hämta eller köpa appar. Eleverna i Kungsbacka har från hösten 2015 förinstallerat Apple ID på sina lärplattor och behöver därmed inget privat. 

Om jag redan har ett eget Apple ID, får jag använda det?

Nej. Du som får en lärplatta hösten 2015 eller senare ska använda det förinstallerade Apple ID.t. För plattor från tidigare år kan det finnas en annan regel på skolan.

Vilka appar ska jag ha?

De lärplattor som delas ut hösten 2016 kommer att ha en förinstallerad skolprofil. Detta innebär att användbara appar för ditt lärande och skolarbete redan är installerade. Det finns också möjlighet att ladda ner fler utvalda appar.

Vilka appar får laddas ner?

Appar som laddas ner får inte strida mot skolans värdegrund. Du kan ladda ner appar som finns i Ipadens interna app-store. 

Hur fungerar det med uppdateringar?

Lärplattan kan ibland behöva uppdateras för att fungera. Uppdateringarna kostar inget. Du får instruktioner om du behöver göra något.

Vad innebär säkerhetskopiering?

Genom att man bockar för Icloud säkerhetskopia i Inställningar så görs en säkerhetskopia varje gång Ipaden laddas samtidigt som den är kopplad på trådlöst nät.

Får jag använda ett annat fodral till min Ipad?

Nej, det får du inte. Vi har medvetet valt ett fodral som ska klara av dagligt slitage och att skydda Ipaden på bästa sätt. Du ska därför aldrig ta av fodralet på din Ipad om inte din lärare uppmanar dig till detta.

Mitt fodral har gått sönder, vad ska jag göra?

Kontakta din lärare. Eftersom fodralet är utvalt för att skydda din Ipad på bästa sätt ska det alltid vara på och helt. Om vi ser att fodralet avsiktligt är förstört får du själv köpa ett nytt.

Får vi hörlurar eller annan utrustning, till exempel tangentbord?

Nej. Eventuellt kan det komma att finnas några hörlurar och tangentbord att låna på skolan. Om en elev på grund av speciella behov skulle behöva till exempel ett eget externt tangentbord kommer skolan att ha en diskussion med elev och vårdnadshavare för att hjälpa eleven på bästa sätt.

Är min Ipad försäkrad?

Nej. Vi har valt att inte teckna försäkringar för våra Ipadar eftersom vår bedömning är att detta kommer att kosta mer än att ersätta de som går sönder. Det fodral som alla Ipadar ska ha skyddar mycket bra och under vår testperiod på två skolor har antalet skador varit väldigt få. En förutsättning är naturligtvis att Ipaden behandlas i enlighet med överenskommelsen med skolan, det vill säga med varsamhet.

Jag har glömt min Ipad på bussen, vad ska jag göra? Måste vi köpa en ny om den inte återfinns?

Ja, det räknas som ovarsamhet, men det kan vara så att du har en hemförsäkring som täcker detta.

Ipaden blev stulen i skolan, vem ersätter?

Under förutsättning att eleven har förvarat och hanterat den enligt överenskommelsen ersätter skolan den. Eleven ska alltid hålla Ipaden under uppsikt eller inlåst i skåpet.

Skolan kan dock inte ansvara för sådan utrustning som eleven själv tar med och ersätter inte egen teknisk utrustning, till exempel egna hörlurar eller tangentbord.

I överenskommelsen står att eleven ansvarar för sin Ipad och att den inte får lämnas utan uppsikt, vad innebär det?

Det innebär att eleven ska förvara sin Ipad i sitt skåp om man inte har lektion. Under lektionstid är det viktigt att tänka på att den inte lämnas obevakad men naturligtvis går det bra att lämna den i klassrummet där läraren finns om man tillfälligt måste gå ut.

Mitt barn tappade sin Ipad i golvet i skolan, vem ersätter?

Om Ipaden finns i sitt fodral är risken att den går sönder mycket liten. Om Ipaden ändå går sönder på grund av att den hanterats ovarsamt får du själv ersätta den, men det kan vara så att du har en hemförsäkring som täcker detta.

Jag spillde dricka över min Ipad när jag använde den hemma, vem ersätter?

Om Ipaden går sönder på grund av att den hanterats ovarsamt får du själv ersätta den, men det kan vara så att du har en hemförsäkring som täcker detta.

Vad ska jag göra om utrymmet på Ipaden tar slut ?

Om utrymmet tar slut måste du rensa så att du först och främst får plats med ditt skolarbete.

Får jag spela spel på min Ipad?

På din Ipad kan du spela de spel som finns tillgänglig i skolprofilen. 

Vad gör lärarna om eleverna kollar på fel sidor och inte gör skolarbetet?

Skolans regler för hur vi lär och umgås i klassrummet gäller oavsett om vi använder digitala verktyg eller traditionella skolböcker. I överenskommelsen  som föräldrar får skriva på vid lån av Ipad finns information om hur verktyget får/ska användas och hanteras.

Har skolan spärrar till olämpliga internetsidor?

Kommunen har spärrar för sidor med olagligt innehåll.

Idag används nätet både som källa och verktyg i skola och på fritid. Därför är det viktigt att öka elevernas källkritiska förmåga. Elever behöver också lära sig att agera säkert och ansvarsfullt på nätet. Mer information om hur skolan arbetar och stöd i arbetet finns på Skolverkets hemsida Kolla källan

Kommer ni att hålla koll på vad mitt barn använder sin Ipad till?

Ja, skolan kan kontrollera vilka appar som är installerade på Ipaden. Personal på skolan har också rätt att kontrollera övrigt innehåll. 

Ska jag alltid ta hem min Ipad?

Ja, varje dag om inget annat överenskommits med mentor.

Vad händer om jag glömmer Ipaden hemma?

Du förväntas ha med din Ipad varje dag, den behövs för att du ska kunna göra ditt skolarbete. Om du missar att ta med den en dag eller om den inte är laddad får du själv ta ansvar för att ta igen det du missat.

Jag kan inte ladda min Ipad eftersom min sladd kommit bort, vad gör jag?

Du förväntas ha Ipaden laddad inför varje skoldag. Om du tappar bort eller har sönder sladden får du själv köpa en ny.

Vad ska jag göra med Ipad när jag till exempel har idrottslektion eller äter i matsalen?

Förvara alltid Ipaden i ditt låsta skåp när du inte behöver den i skolarbetet.

Ipaden fungerar inte med det trådlösa nätverket hemma, kan skolans IKT-pedagog hjälpa mig?

Tyvärr kan skolan inte hjälpa till med tekniken i hemmet. Eleverna har tillgång till internet i skolan.

Vi har inte internet hemma. Kan ni begära att uppgifter ska göras hemma där man behöver tillgång till internet?

Det gör vi inte. Tillgång till internet finns i skolan och på bibliotek.

Ipaden funkar inte som den ska, vem kan hjälpa mig?

På varje skola finns en ansvarig IKT-pedagog som kan hjälpa till. Prata med din lärare eller IKT-pedagogen på skolan så bestämmer de vad som behöver göras.

Min Ipad är sönder och ska in på service; hur lång tid tar det innan jag får tillbaka den? Får jag en låna en Ipad under tiden?

Ambitionen är att du ska få tillbaka din Ipad eller en ersättnings-Ipad så snart som möjligt. Om det är möjligt kan du få låna en Ipad eller dator under tiden du väntar men vi kan inte lova detta.

Kan vi köpa Ipaden när eleven slutar skolan?

Nej. I dagsläget har vi bestämt att Ipaden ska lämnas tillbaka för att användas på annat ställe i organisationen.