Inspirationsdag för skolutveckling

Den 25 april var det åter dags för Förskola & Grundskolas inspirationsdag för all personal. Nära 2000 pedagoger och skolledare från förskolor, fritidshem och grundskolor att samlades på Varlaskolan för att delta i föreläsningar, seminarier och workshops.

Lust att lära i fokus

Syftet med den årliga inspirationsdagen är att utveckla lärandet för barn och elever i Kungsbacka.

- Satsningen på en inspirationsdag för alla är en mycket viktigt del i kompetensutveckling för pedagoger och skolledare när det gäller hur möjligheter i digitala verktyg används i det dagliga lärandet, säger Anette Liedström Hjorth, förvaltningschef inom Förskola & Grundskola.

Skolverket har tagit fram en rapport som beskriver vikten av att att kommunerna utvecklar kompetensen hos lärarna när det gäller kunskap om att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel.

- Förskolor och skolor behöver arbeta så att elevernas motivation och lust att lära ökar, nya sätt att lära är en del i detta, säger Anette Liedström Hjorth. Det är också något som politikerna i nämnden redan uppmärksammat i den strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg som de beslutat om.

Storföreläsningar och pröva-på

Årets program innehöll över 100 olika programpunkter; allt från storföreläsningar med nationellt kända profiler inom områdena information, kommunikation, teknik och lärande till mindre och större seminarier och workshops.

Samtliga skolledare deltog i en extra föreläsning om vad som är lagligt och vem som har ansvar när det gäller bilder och personuppgifter på nätet. 

Många av våra egna medarbetare deltog som föreläsare eller höll i workshops. Inom Förskola & Grundskola finns en hög kompetens inom området och en utvecklad "dela med sig-kultur". En viktig del av inspirationsdagen är möjligheten för pedagoger att mellan passen diskutera och utbyta erfarenheter.

Inspirationsdagen arrangerades i samarbete med Pedagogisk centrum på Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. 

Kontakta gärna

Verksamhetschef Utveckling Lars Clemensson
0300-83 40 23
lars.clemensson@kungsbacka.se