Lovskola för elever i grundskolan

En del i vårt arbete med att fler elever ska nå målen för grundskolan är att ordna lovskola för de elever som behöver. Här finns information om vad som planeras.

Upplägg och inriktning kan variera mellan de olika tillfällena. Elevens skola ansvarar för att informera vårdnadshavare och elever om möjligheten att anmäla sig till lovskola.

Lovskola läsået 2021-2022

  • Lovskola på höstlovet vecka 44, 1-3 november i Aranäsgymnasiets lokaler. Tider för undervisning är kl. 09:00-15:00, eleverna erbjuds lunch ca kl. 11:30.

På höstlovets lovskola görs inga betygsprövningar men här har eleven möjlighet att träna inför prov, arbeta ikapp eller få stöd med läxa. Det är främst arbete med kärnämnen såsom matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska, men viss läxhjälp kan ges i övriga teoretiska ämnen.

Viktigt  att tänka på; På Höstlovets lovskola behöver eleven själv har med sig det material hen ska arbeta med. Eleven måste själv kontakta undervisande lärare så hen har med sig det material som behövs för studierna.

  • Sportlov och påsklov:

De flesta skolor erbjuder lovskola på  den egna enhet. Kontakta mentor för mer info

  • Sommarskola:

Omfattar cirka 10 dagar och startar efter skolavslutningen. Riktar sig till elever i årskurs 7-9 . På sommarskolan har de som gått ut årskurs 9 möjlighet att betygspröva i kärnämnena. Datum ej klart, Information om och tider kommer vid påsk.

Anmälan görs via e-tjänst

Ansök om plats i lovskola. Om bank-id saknas kontakta i första hand skolans rektor eller elevens mentor för möjlighet att delta på lovskola.

Kontaktuppgifter till våra skolor 

Ansvarig för planering av lovskola är 

Håkan Kollberg, utvecklingsledare
0300-83 67 08
hakan.kollberg-winsnes@kungsbacka.se