Lovskola för elever i grundskolan

En del i vårt arbete med att fler elever ska nå målen för grundskolan är att ordna lovskola för de elever som behöver.

En del i vårt arbete med att fler elever ska nå målen för grundskolan är att ordna lovskola för de elever som behöver.

Upplägg och inriktning kan variera mellan de olika tillfällena. Elevens skola ansvarar för att informera vårdnadshavare och elever om möjligheten till lovskola och anmäla intresse när det är dags.

Vi erbjuder följande möjligheter till lovskola under 2020:

  • Sportlovskola vecka 7, måndag 10 februari - fredag 14 februari  
  • Läxhjälp på distans, påsklovet måndag 6 april - torsdag 9 april 
  • Sommarskola, (preliminärt 15 juni- 26 juni)
  • Lovskola på höstlovet, vecka 44, 26 oktober-28 oktober

Under jullov genomförs inte lovskola.

Läxhjälp på distans istället påsklovets lovskola 2020

På grund av omständigheterna runt coronaviruset covid-19 så kommer eleverna i årskurs 7-9 erbjudas läxhjälp via Teams under påsklovet. Detta ersätter påsklovets lovskola för elever i grundskolan.

För att ta del av läxhjälpen anmäler du dig via länken nedan. Anmälan kan fyllas i av eleven själv eller elevens vårdnadshavare. Eleven får då möjlighet till stöd i matematik, svenska, engelska och svenska som andraspråk.

Det stöd som erbjuds är läxstöd, det vill säga eleven måste ha färdiga uppgifter eller underlag från ordinarie lärare i respektive ämne. Inga prövningar för betyg genomförs.

Anmälan till läxstöd

Så går det till

Eleven blir kontaktad av en lärare från läxhjälpen via mejl eller sms senast under måndag förmiddag på påsklovet. Teams kommer att användas som stöd för kommunikationen. Lärarna finns på plats mellan klockan 9-15 den 6-9 april.

Det krävs inget godkännande från rektor eller vårdnadshavare för att ta del av läxstödet. Däremot meddelas skolan vilka elever som varit kontakt med läxstöd.

Anmälan kan ske ända fram till första dagen på lovskolan. Vid stort antal anmälda elever kommer årkurs 9 att prioriteras.

Kontakta gärna

Vill du veta mer om möjlighet att delta i lovskola, kontakta i första hand skolans rektor eller elevens mentor.

Anmälan görs via skolan på blanketten. 

Kontaktuppgifter till våra skolor 

Håkan Kollberg, utvecklingsledare
0300-83 67 08
hakan.kollberg-winsnes@kungsbacka.se