Lovskola för elever i grundskolan

En del i vårt arbete med att fler elever ska nå målen för grundskolan är att ordna lovskola för de elever som behöver. Här hittar du information om våra gemensamma lovskolor.

Upplägg och inriktning kan variera mellan de olika tillfällena. Elevens skola ansvarar för att informera vårdnadshavare och elever om möjligheten till lovskola och anmäla intresse när det är dags.

Vi erbjuder följande möjligheter till lovskola under 2020:

  • Sportlovskola vecka 7, måndag 10 februari - fredag 14 februari  
  • Läxhjälp på distans, påsklovet måndag 6 april - torsdag 9 april 
  • Sommarskola, (15 juni- 26 juni)
  • Lovskola på höstlovet, vecka 44, 26 oktober-28 oktober

Under jullov genomförs inte lovskola.

Lovskola sommaren 2020 genomförs 15-26 juni

Sommarlovsskolan genomförs 15-26 juni, kl 9-15. Vid lovskola finns behöriga lärare och möjlighet för elever i årskurs 9 att prövas för betyget E i Matematik, Svenska, Svenska som andraspråk och engelska. 

På grund av omständigheterna runt coronaviruset covid-19 så riktar sig sommarlovskolan i år enbart till årskurs 8 och 9. Ingen lovskola erbjuds elever i årskurs 7. Upplägget är anpassat för att vi ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Årskurs 8 erbjuds lovskola på plats i lokaler på Elof Lindälvs gymnasium eller att få digital lovskola  Vid digital lovskolan blir eleven kontaktad av en lärare från lovskolan via mejl eller sms senast på förmiddagen måndag 15 juni. Därefter används verktyget Teams i Office 365 med som stöd för kommunikationen och lärare är tillgängliga där klockan 9-15,  

För elever i årskurs 9 genomförs lovskola  i Elof Lindälv gymnasiets lokaler där dessa utnyttjas för att säkerställa  möjlighet till att hålla avstånd. 

Anmälan

Fyll i blanketten som finns på denna sida och sänd till elevens skolan. Vi ser gärna dina anmälan senast 9 juni. 

Praktiskt

Elevens skola sänder material om vad eleven ska studera till lovskolan. 

Observera att anmälan av frånvaro ska göras om eleven får förhinder. Anmälan av frånvaro under lovskola görs till samordnare Gabriela Skörvald
på telefon 070 5086820. 

Kontakta gärna

Vill du veta mer om möjlighet att delta i lovskola, kontakta i första hand skolans rektor eller elevens mentor.

Kontaktuppgifter till våra skolor 

Ansvarig för planering av lovskola är 

Håkan Kollberg, utvecklingsledare
0300-83 67 08
hakan.kollberg-winsnes@kungsbacka.se