Skolfoto

Regler när det gäller hanteringen av personuppgifter samt integritetsfrågor för våra elever är två skäl till att vi inom Kungsbacka kommun inte tar eller organiserar porträtt- eller gruppfotografering.
Kungsbacka kommuns skolor tar eller organiserar inte porträtt- eller gruppfotografering av elever som vårdnadshavare kan köpa som enskilda foton eller som del i skolkatalog. Argument för vårt ställningstagande är främst;
  • Skärpta regler när det gäller hanteringen av personuppgifter. 
  • Gruppfotograferingen är inte en del i skolans uppdrag.
  • Skolans ansvar att föregå med gott exempel i integritetsfrågor för våra elever.
  • Likvärdig utbildning. Det finns elever som inte vill vara med och som väljer att inte gå till skolan de dagar det är dags för skolfotografering. Fotografier som skolan behöver i sin verksamhet ska inte vara förknippad med obehag för elever över att medverka på bild utanför skolans verksamhet.
    Utbildningen ska också vara kostnadsfri – material som skolan behöver i sin verksamhet ska inte heller vara förknippad med en kostnad för elever.
Dessa skäl bedömer vi är viktigare för förskolorna och grundskolorna i Kungsbacka än önskemål om att skolan tar foton som elever och vårdnadshavare sedan kan köpa för att minnas sin skoltid och klass.  


Foto för att underlätta för vikarier

Skolor kan ta enskilda foton av varje elev för att till exempel vikarier ska kunna möta upp eleverna på ett tryggt sätt.  När elev slutar rensas fotot bort. I den mån bilder tas kommer vårdnadshavare på samma sätt som med all annan information om eleverna kunna ta del av dessa för sina respektive barn.

Upplägg kan se olika ut i kommunerna 

Tillsynsmyndigheten Datainspektionen har inte gett kommuner och skolor specifika råd när det gäller skolfotografering. De hänvisar till att all behandling av personuppgifter som görs måste ha ett berättigat syfte och laglig grund.
Den som är ansvarig för verksamheten ska också i övrigt följa dataskydds-förordningens grundläggande principer som innebär aktsamhet vid personuppgiftsbehandling generellt och i synnerhet när det gäller barn eftersom de är en grupp som är extra skyddsvärd. Personuppgiftsansvariga kan utifrån detta göra olika tolkningar om vad som behöver göras för att följa bestämmelserna och det innebär att det kan skilja sig åt hur olika kommuner och skolhuvudmän gör.

Föräldrar kan organisera utanför skolans verksamhet

En skolas föräldraförening eller föräldrar i en enskild klass har möjlighet att utanför skoltid och på eget initiativ ordna gruppfotografering för de barn som vill vara med. 
Dessa bilder kommer skolan inte att använda sig av men skolan kan hjälpa till med lokaler och sprida informationen. Vid behov att låna skolans lokaler kan man kontakta skolans rektor.

Kontakta gärna