Kommunens ansvar vid avbrott från gymnasiestudier

Funderar du på att avbryta dina gymnasiestudier eller har du kanske redan hoppat av skolan? Eller har du avslutat skolan med ett studiebevis eller gymnasieintyg? Vi som kommun har ett aktivitetsansvar för dig som är 16-20 år. Välkommen att prata med oss på Kompetenscentrum.

Kanske vet du exakt vad du vill men inte hur du ska göra. Kanske har du inte en aning om vilken utbildning eller vilket jobb du är intresserad av. På Kompetenscentrum har du möjlighet att få kontakt med bland andra arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, arbetslivssekreterare, socialsekreterare och pedagoger.

Vi hjälper dig

Vi vill att du ska ha möjlighet att utvecklas och växa efter dina behov, förutsättningar och mål. Vi hjälper dig att hitta vägen dit, i form av vägledning eller andra insatser som förbereder dig för arbetslivet. 

Det kommunala aktivitetsansvaret

Enligt skollagen är Kungsbacka som din hemkommun skyldig att hålla sig informerad om vad du som är 16-20 år har för sysselsättning om du inte går i gymnasiet och inte har en gymnasieexamen.

Kontakta oss

Du, eller någon närstående till dig, kan kontakta oss via vår e-tjänst, via mejl eller telefon för att få mer information. Uppgifterna du lämnar använder vi bara för att kunna kontakta dig. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är personuppgiftsansvarig i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.

Kompetenscentrum
Södra Torggatan 16
434 30 Kungsbacka

Telefon: 0300-83 40 00
E-post: ungifokus.soderbro@kungsbacka.se