Anmälan kommunalt aktivitetsansvar

På den här sidan kan du som arbetar på en skola göra en anmälan till Kompetenscentrum enligt det kommunala aktivitetsansvaret. Det är skolans rektor som ansvarar för att Kompetenscentrum kontaktas.

På Kompetenscentrum kan ungdomar som funderar på att avbryta sina gymnasiestudier eller som inte går i skolan få stöd. Vi som kommun har ansvar för att följa upp de ungdomar i åldern 16-20 år som inte går i skolan eller har ett examensbevis från en gymnasieutbildning.

Fyll i e-tjänsten så återkommer vi till dig inom kort.

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen.

Kontakta oss

Du, eller någon närstående till dig, kan kontakta oss via vår e-tjänst, via mejl eller telefon för att få mer information. Uppgifterna du lämnar använder vi bara för att kunna kontakta dig. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är personuppgiftsansvarig i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.

Kompetenscentrum
Södra Torggatan 16
434 30 Kungsbacka

Telefon: 0300-83 40 00 
E-post: kommunalaaktivitetsansvaret@kungsbacka.se 

Här kan du läsa mer om det kommunala aktivitetsansvaret .