Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om de kommunala skolornas system för frånvaroanmälan.

Anmäl frånvaro i Skola24

Anmälan om en elevs frånvaro görs i systemet Skola24. Frånvaroanmälan kan göras via telefon, dator eller en app. Om du ringer behöver du inte någon särskild inloggningsuppgift. För att använda dator eller app behöver du få inloggsuppgifter av skolan.

Alla kommunala skolor i Kungsbacka kommun har tillgång till Skola24 men det ser olika ut när det gäller om tjänsten är aktiverad. Du behöver därför läsa under skolans hemsida om vilka rutiner för frånvaroanmälan som gäller på elevens skola. Där hittar du även det telefonnummer som gäller om du ska göra frånvaroanmälan via telefon. Via länken nedan hittar du skolans hemsida. Information om frånvaroanmälan finns under fliken Praktisk information

Alla grundskolor

Manual för Skola 24

Frånvaroanmälan via Skola24 riktar sig till årskurs F–9, samt gymnasiet. Kommunens förskolor använder inte Skola24.

Inloggningsuppgifter och rutiner

Inloggningsuppgifter för frånvaroanmälan via dator eller app får du av elevens skola. Vänd dig till elevens mentor eller expeditionen.

För gymnasielever står informationen på skolans webbplats. Titta under rubriken För elever.

Användning av Skola24:s mobilapp

Skola24:s app finns till enheter med Android (telefon eller surfplatta) eller iOS (Iphone, Ipad eller Ipod touch). Appen riktar sig till elever, föräldrar och lärare. Den är tillgänglig för skolor som använder Skola24 och för dig som har ett inloggningskonto till Skola24. Inloggningsuppgifter får du av elevens skola.

I appen kan du som är målsman till en elev i förskoleklass, grundskola eller gymnasium göra en frånvaroanmälan. Även lärare kan rapportera frånvaro i appen. Användaren kan också ta del av schemainformation, lärares planeringar och artiklar som publicerats på Skola 24:s startsida.

Vilka funktioner som finns i appen beror på vilka inställningar skolan har valt att aktivera. 

Ladda ner appen:

Google Play, Android

App Store, iOS

Kontakta gärna

Kontakta i första hand elevens mentor eller skolexpedition

Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se