Uppdrag minskat matsvinn

Ett systematiskt förbättringsarbete med syfte att minska matsvinnet inom Kungsbacka kommuns förskolor och skolor.

Uppdrag för att minska matsvinnet har pågått i över ett år och fortsätter under hela 2021. Matsvinnet mäts dagligen på alla skolor och förskolor. Matsvinnet innefattar kökssvinn, serveringssvinn och tallriksvinn.  

Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är att halvera matsvinnet till år 2030. Det har Sverige anammat, det finns med i den nationella livsmedelsstrategin och följer även kommunfullmäktiges mål.

Matsvinnet, Kungsbacka kommuns förskolor och skolor, var under 2019 ungefär 60 gram svinn per portion. För att nå FN:s hållbarhetsmål behöver vi halvera vårt matsvinn så att vi hamnar under 30 gram svinn per portion till år 2030.