Busskort

Alla gymnasieelever som är folkbokförda och går på en skola i Kungsbacka kommun har rätt till både skol- och fritidskort till och med det år de fyller 20 år. Busskorten söks via en e-tjänst.

Skolkorten gäller mellan klockan 4-19 på vardagar. Kortet är giltigt inom Kungsbacka kommun och gäller från din folkbokföringsadress och till din skola, på Västtrafiks bussar och tåg. Fritidskortet är giltigt mellan klockan 19-22 på vardagar på Västtrafiks bussar och tåg i Västra Götaland och Kungsbacka kommmun. 

Läs mer och ansök här