Studera utomlands

Alla elever som är folkbokförda i Kungsbacka kommun har under högs ett läsår möjlighet att studera vid en svensk gymnasieskola utomlands. Elevens skolpeng betalas då direkt till skolan.

Villkor för utlandsstudier

 • Eleven ska vara folkbokförd i Kungsbacka kommun både innan ansökan skickats in samt under hela läsåret utomlands.
 • Eleven får inte inackorderingstillägg vid studier vid en svensk utlandsskola.
 • Kungsbacka kommun betalar för högst ett års studier utomlands. Elev ombesörjer själv att fullfölja sina gymnasiestudier.
 • Den svenska utlandsskolan ska följa svensk läroplan och vara godkänd av Skolverket.
 • Den svenska utlandsskolans tim- och kursplaner ska stämma överens med den svenska gymnasieskolans tim- och kursplaner så den totala studietiden vid gymnasiet inte blir längre än tre år.
 • Vårdnadshavare är skyldiga att skriftligt informera utbildningsförvaltningen om eleven avbryter sina studier eller flyttar till en annan kommun.
 • Kungsbacka kommun betalar skolan utomlands den skolpeng som programmet kostar enligt Göteborgsregionens prislista. Resterande utbildningskostnad betalar inte kommunen.

Att tänka på innan du ansöker 

 • Kontakta aktuell svensk utlandsskola för att söka plats. Skolan måste intyga att elev är antagen till skolan innan förvaltningen godkänner att betala del av skolpeng.
 • Ansök om studieuppehåll ifall du går på gymnasiet.
 • Om utlandsskolan tar ut egna avgifter, utöver skolpengen, står du själv för kostnaden. Det kan gälla avgifter för undervisning, kost och logi.
 • I mån av plats kan du återvända till din gymnasieutbildning i Sverige efter utlandsstudierna.

Ansökan

Ansökan kan göras när eleven har blivit antagen till utlandsskolan. Blankett hittar du längst upp till höger.

Vilka utlandsskolor är godkända?

På skolverkets webbplats kan du läsa om vilka svenska utlandsskolor som är godkända. Läs mer här

Kontakta gärna