Svensk utlandsskola

Elever som vill studera utanför Sverige har möjlighet att ta med skolpengen till en svensk gymnasieskola utomlands.

Detta gäller alla gymnasieelever som är folkbokförda i Kungsbacka kommun och under högst ett läsår. Elevens skolpeng betalas då direkt till skolan.

Villkor för utlandsstudier

 • Eleven ska vara folkbokförd i Kungsbacka kommun både innan ansökan skickats in samt under hela läsåret utomlands.
 • Eleven får inte inackorderingstillägg vid studier vid en svensk utlandsskola.
 • Kungsbacka kommun betalar för högst ett års studier utomlands. Elev ombesörjer själv att fullfölja sina gymnasiestudier.
 • Den svenska utlandsskolan ska följa svensk läroplan och vara godkänd av Skolverket.
 • Den svenska utlandsskolans tim- och kursplaner ska stämma överens med den svenska gymnasieskolans tim- och kursplaner så den totala studietiden vid gymnasiet inte blir längre än tre år.
 • Vårdnadshavare är skyldiga att skriftligt informera utbildningsförvaltningen om eleven avbryter sina studier eller flyttar till en annan kommun.
 • Kungsbacka kommun betalar skolan utomlands den skolpeng som programmet kostar enligt Göteborgsregionens prislista. Resterande utbildningskostnad betalar inte kommunen.

Att tänka på innan du ansöker 

 • Kontakta aktuell svensk utlandsskola för att söka plats. Skolan måste intyga att elev är antagen till skolan innan förvaltningen godkänner att betala del av skolpeng.
 • Ansök om studieuppehåll ifall du går på gymnasiet.
 • Om utlandsskolan tar ut egna avgifter, utöver skolpengen, står du själv för kostnaden. Det kan gälla avgifter för undervisning, kost och logi.
 • I mån av plats kan du återvända till din gymnasieutbildning i Sverige efter utlandsstudierna.
 • Läs mer om storleken på skolpengen som betalas till svensk skola utomlands.

Hur ansöker jag?

Eleven ansöker på blanketten Gymnasiepeng för gymnasiestudier vid svensk utlandsskola -ansökan.

Mottagande utlandsskola ska också fylla i blanketten Försäkran från svensk skola utomlands. Skicka ifyllda blanketter till förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning.

När kan jag söka?

Ansökan kan göras när eleven har blivit antagen till utlandsskolan.

Vilka utlandsskolor är godkända?

Här ser du vilka svenska utlandsskolor som är godkända av Skolverket. 

 

 

Kontakta gärna